nieuws

Aanbesteding haven Flevokust kan beginnen

infra Premium

Aanbesteding haven Flevokust kan beginnen

De provincie Flevoland heeft groen licht gekregen voor de ontwikkeling van de overslaghaven Flevokust. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft alle beroepen ertegen afgewezen. De provincie gaat nu beginnen met de aanbesteding.

Tegen het inpassingsplan voor de havenontwikkeling hadden twee belanghebbenden uit Lelystad beroep aangetekend. Zij waren het niet eens met de splitsing tussen de provinciale en gemeentelijke plannen en voorzagen gevolgen voor het woongenot en een negatief effect op de biologische landbouw.

De Raad van State verklaart in zijn uitspraak het beroep van de bewonersverenigingen van de wijken Golfpark en FlevoGolfResort niet-ontvankelijk. Het beroep van de eigenaren van twee biologische landbouwbedrijven is ongegrond verklaard.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman is tevreden met het resultaat: “De haven zorgt voor economische ontwikkeling voor de regio en extra banen. Dat heeft Flevoland hard nodig. Bij het ontwikkelen van de plannen hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van de omwonenden. In de persoonlijke gesprekken en verschillende bijeenkomsten die we hebben gehouden, hebben zij hun zorgen geuit. Dit heeft geleid tot een volledig herzien inpassingsplan, waarin we rekening hebben gehouden met de zorgen van omwonenden. De provincie wil ook de komende periode in contact blijven. Dat is in ieders belang.”

Flevokust is een nieuwe, buitendijkse, multimodale overslaghaven met containerterminal en een ‘nat’ binnendijks industrieterrein. De provincie realiseert de buitendijkse containerterminal en overslaghaven en de gemeente Lelystad het binnendijkse industrieterrein. Flevokust versterkt de logistieke positie en de concurrentiekracht van ondernemers en geeft daarmee een belangrijke impuls aan de economie van de regio.

Reageer op dit artikel