nieuws

Vervolging na explosie flat Diemen

infra Premium

Vervolging na explosie flat Diemen

Twee aannemers moeten terechtstaan voor hun rol bij de fatale gasexplosie vorig jaar september in Diemen. Het gaat om de aannemer en onderaannemer die betrokken waren bij graafwerkzaamheden voor de fundering van een lift in flatgebouw De Beukenhorst. Bij het graven werd een nog werkende gasleiding geraakt.

Bij de explosie die daarop volgde, raakten vijftien mensen gewond en kwamen twee personen om het leven: de kraanmachinist en een medewerker van woningbouwcorporatie De Key, die bij een van de bewoners op bezoek was. De kraanmachinist, Wim Samsom, was door de onderaannemer ingehuurd om het daadwerkelijke graafwerk te verrichten.

De aannemers worden door justitie verweten “onvoldoende zorgvuldigheid te hebben betracht bij de graafwerkzaamheden”. De juridische aanklacht moet nog worden geformuleerd en is afhankelijk van welk spoor er wordt gevolgd. “Het kan zijn dat we het strafrecht als uitgangspunt nemen, maar het kan ook zijn dat de aanklacht op basis van de arbeidsomstandighedenwet wordt opgesteld”, laat een woordvoerder van het OM weten.

Hij verwacht daar over een paar maanden meer duidelijkheid over. “Het onderzoek is nog bezig.” Zeker is inmiddels wel dat er alleen bedrijven worden vervolgd. Er zijn geen natuurlijke personen als verdachte aangemerkt.

Basis

Vorige maand concludeerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat gebrekkige informatie-uitwisseling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden aan de basis hebben gelegen van de explosie. Zo liet de aannemer op een verkeerde plek graven en was hij er niet van op de hoogte dat er nog werkende gasleidingen lagen in het graafgebied. Toen de graafmachinist op een leiding was gestuit, werd op basis van een verouderde Klic-melding geconcludeerd dat het een loze leiding moest zijn. Daardoor was niet bekend dat de hoofdgasleiding voor de Beukenhorst recentelijk was vervangen door de Key.

Reageer op dit artikel