nieuws

Zandzuiger dempt winput met zand van uiterwaarden

infra

Zandzuiger dempt winput met zand van uiterwaarden

Een zandzuiger dempt een voormalige 20 meter diepe winput voor beton- en metselzand met ruim 400.000 kubieke meter zand. Dit komt vrij uit de Uiterwaardvergraving Schelle en Oldeneler Buitenwaarden langs de IJssel.

Westelijk van de Zwolse wijk Westenholte. krijgt de IJssel meer ruimte door de dijk ruim 300 meter landinwaarts te verplaatsen. Daardoor wordt de uiterwaard hier groter. Er komt een geulensysteem dat aansluit op de bestaande geul in de Vreugderijkerwaard. De twee geulen stromen mee in periodes van hoogwater. Groot Salland vergelijkt de werking hiervan met die van spitsstroken langs snelwegen.

Aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Ploegam brengt met zijn zandzuiger de nevengeulen langs de IJssel bij Schelle-Oldeneel (Zwolle-Zuid) op diepte. In totaal wordt bij de uiterwaardvergraving Schelle en Oldeneler Buitenwaarden 1,3 miljoen kubieke meter grond afgegraven. De zandzuiger werkt daarvan ruim 400.000 kubieke meter weg.

Persleiding

Het bodemmateriaal wordt gebruikt om een voormalige zandwinput in het gebied te vullen. Dat gebeurt met een persleiding tussen de zandzuiger en de vroegere winput, een overblijfsel van eerdere nieuwbouwactiviteiten. Door het gat te dempen, verwacht Waterschap Groot Salland de natuur terug te brengen in dit deel van de IJssel. “De winput is nu te diep voor natuurontwikkeling”, zegt Herald van Gerner die voor het waterschap het woord voert. De kwaliteit van opgezogen zand en grond bepaalt volgens hem mede de mate waarin de natuur zich op die locatie kan ontwikkelen. Dat lukt het best met wat Van Gerner ‘oxische’ grond noemt; grond die nog niet in aanraking is geweest met zuurstof. Die blijkt in ruime mate aanwezig op de locatie.

In theorie zou de winput kunnen meehelpen aan het wegwerken van overtollig water. In de praktijk blijkt dat niet te kunnen, zegt Van Gerner. “De waterveiligheid is vooral gebaat bij goede doorstroming.” Die komt het best op gang wanneer de waterbodem overal op dezelfde diepte ligt. Voor zover Van Gerner weet, is het de enige zandwinput in het deel van de IJssel dat het waterschap beheert.

De zandzuiger werkt eerst in het gebied ten zuiden van spoorbrug De Hanzeboog. Later wordt ook de geul onder de spoorbrug door en aan de noordkant van de spoorbrug op diepte gebracht. De zuiger trekt zichzelf met behulp van verankerde kabels heen en weer over de locatie. De grotere geul heeft een open verbinding met de IJssel. Daardoor krijgt de natuur een kans zich te ontwikkelen in de overgang tussen nat en droog. Stroomopwaarts voert een duiker vers water naar de geulen.

Reageer op dit artikel