nieuws

Waterschap Friesland aan de slag met Waddenzeedijk

infra

Waterschap Friesland aan de slag met Waddenzeedijk

De Waddenzeedijk op Ameland wordt over een lengte van 16,5 kilometer verbeterd. Dat maakt het waterschap Friesland bekend.

De waterkering wordt met gemiddeld 35 centimeter verhoogd en de bekleding wordt versterkt. Tevens worden drie waterdoorgangen, duikers, vervangen en wordt een vierde duiker aangelegd. De kosten van het project komen op zo’n 77 miljoen euro. In 2018 wordt het werk opgeleverd. De verbeteringen zijn nodig, omdat de Waddenzeedijk niet voldoet aan de wettelijke eisen. Sieben Poel, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in Noord-Nederland, verwacht dat de waterkering voor meerdere decennia op orde wordt gebracht.

Vanwege de dijkverbetering wordt in totaal 800.000 ton breuksteen, klei, zand en asfalt gebruikt. Vrachtschepen brengen het materiaal via de Noordzee naar de Waddenzee. Aannemerscombinatie van den Herik Sliedrecht en Jansma Drachten voert het werk uit.

Het waterschap heeft ook nog andere projecten onder handen. Zo is in april begonnen met het verbeteren van de IJsselmeerdijk nabij Lemmer en begint in augustus de verbetering van de Noorderhavendam in Harlingen. De werkzaamheden vallen binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma. Inmiddels heeft het waterschap acht projecten uit dit programma afgerond.

Verdeeld over de verschillende waterschappen gaat het om 88 plaatsen waar wordt gewerkt aan het verbeteren van de dijken.

Reageer op dit artikel