nieuws

Verliezen Oranjewoud nemen toe

infra

Verliezen Oranjewoud nemen toe

Oranjewoud boekte in de eerste drie maanden van het jaar een verlies van 8 miljoen euro. Een jaar eerder eindigde de houdstermaatschappij van Antea Group en Strukton nog 7 miljoen euro in de min.

Het concern zag de omzet met meer dan 9 procent afkalven tot 375 miljoen euro. Het operationeel resultaat (ebitda) viel met 1,5 miljoen euro 40 procent lager uit dan in het eerste kwartaal van 2014.

Strukton Civiel drukte “negatief” op het resultaat, meldt Oranjewoud in een toelichting op de cijfers. De tegenvallers bij de infratak komen vooral door “het seizoenpatroon van de drie wegenbouwbedrijven”. Ook in het meest recente jaarverslag vielen de overgenomen wegenbouwers Ooms, Rasenberg en Reef op. Zo eindigde Reef Infra vorig jaar 6 miljoen euro onder nul door een “negatief resultaat bij een aantal projecten”. Ooms Civiel was de enige van de drie die vorig jaar wel “goed” presteerde.

Over Strukton Rail houdt het concern zich op de vlakte. De omzet daalde door een “verwacht lager activiteitenniveau” in Nederland. Dit werd echter grotendeels gecompenseerd door hogere bedrijfsinkomsten in Scandinavië. Strukton Worksphere, de technisch dienstverlener van de bouwer, zag de omzet ook dalen. Het resultaat verbeterde wel. De precieze winst- en omzetcijfers van de Strukton-onderdelen worden niet genoemd.

In het eerste kwartaal had Antea Group te maken met “aanhoudend uitdagende” marktomstandigheden in Europa. Het economisch herstel lijkt met name te worden gedragen door de aantrekkende consumptie en daar merkt het bedrijf weinig van, omdat het afhankelijk is van publieke en private investeringen. Bovendien heeft het advies- en ingenieursbureau last van de lage olieprijs. Bedrijven in die branche hebben hun investeringen teruggeschroefd waardoor de markt in de Verenigde Staten en Colombia onder druk is komen te staan. Ook de strenge Noord-Amerikaanse winter was een streep door de rekening.

De orderportefeuille liet wel een lichte groei zien en kwam aan het einde van het eerste kwartaal uit op ruim 3,4 miljard euro. Oranjewoud sprak geen verwachtingen uit voor omzet en resultaat over het gehele boekjaar.

Over Ballast Nedam wordt in de kwartaalcijfers nog weinig gemeld. Strukton hielp de noodlijdende bouwer in april dit jaar onder meer met een overbruggingslening van 10 miljoen euro. De “positieve effecten” van deze overeenkomst worden pas duidelijk bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal. Dat geldt ook voor de “verwachte positieve uitkomsten van de meerwerk- en claimdiscussie met Rijkswaterstaat inzake het project A15 Maasvlakte-Vaanplein”.

Reageer op dit artikel