nieuws

Strengere eisen CO2-ladder

infra

Strengere eisen CO2-ladder

De treden 4 en 5 van de CO2-prestatieladder krijgen vanaf woensdag zwaardere criteria. Dat moet weer onderscheidend vermogen bij aanbestedingen terugbrengen. Grote bouwers dromen al van een trede 6 op de CO2-ladder, maar dat is nog een stap te hoog.

De CO2-ladder is een groot succes: in zes jaar tijd is het aantal marktpartijen op de ladder explosief gestegen van nul tot 642, waarvan meer dan 60 procent uit het midden- en kleinbedrijf. Meer dan vijftig opdrachtgevers gebruiken de ladder als kwaliteitscriterium bij aanbestedingen, waarbij gemeenten, provincies en waterschappen een inhaalslag maken. ProRail bedacht ruim zeven jaar geleden de ladder en geeft 10 procent inschrijfkorting voor wie kan aantonen serieus werk te maken van de CO2-footprint.

Binnen een jaar beschikten alle spoorbouwers over het hoogste certificaat. “Maar de echte winst is dat partijen veel bewuster omgaan met uitstoot, hergebruik en energie. Wie het slim aanpakt, houdt geld over en dat motiveert extra. De zweem van hobbyisme heeft plaatsgemaakt voor realisme en een breed draagvlak”, analyseert Patrick Buck, bestuursvoorzitter van de Stichting SKAO, de beheerder van de CO2-ladder, en directeur projecten van ProRail.

Om te voorkomen dat partijen achterover gaan leunen, wordt in samenspraak met de markt de ladder steeds een stukje langer gemaakt. Om nog meer onderscheid te maken, is vanuit de bouw een lobby gaande voor de introductie van trede 6. Het bestuur denkt daarover na, maar Buck waagt zich nog op geen enkele manier aan toezeggingen. “Dat wekt verkeerde verwachtingen.”

Wel is overeenstemming over verharding van de eisen van de hoogste twee treden. De extra eisen zijn samen met de markt vastgesteld en vastgelegd in de derde versie van het handboek dat woensdag verschijnt. Wie nu over een certificaat met trede 4 of 5 beschikt, moet bij de jaarlijkse herkeuring dus grotere prestaties leveren om het certificaat te behouden. Zo zijn onder meer extra doelstellingen nodig en ook de CO2-footprints van leveranciers.

Jaarlijks verbruikt ProRail zo’n 120 miljoen kilowattuur elektriciteit en 4 miljoen kubieke meter aardgas. “We hebben zelf eind vorig jaar trede 5 gehaald, met onder meer led-seinen, stadsverwarming, zonnecellen en minder remmen en optrekken. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met extra wisselverwarming in de winter. Het is met de verzwaring nog maar de vraag of we trede 5 behouden. Het is echter al grote winst dat nadenken over duurzaamheid inmiddels vanzelfsprekend is en niet meer een onderwerp voor ‘erbij’.”

Lees verder: Tarieven CO2-ladder fors verlaagd

Reageer op dit artikel