nieuws

Groningen trekt geld uit voor brug

infra Premium

De provincie Groningen wil 3,45 miljoen euro investeren in de vervanging van de brug bij Aduard over het Van Starkenborghkanaal.

De totale kosten van het project bedragen 18 miljoen euro. Over de financiering zijn de provincie en onder meer Rijkswaterstaat in overleg. Naar verwachting komt hierover in de zomer meer duidelijkheid.

Als de brug wordt vervangen, komt de nieuwe brug op een andere plek te liggen, zodat hij aansluit op de rondweg om Aduard. De voorbereidingen daartoe zijn begonnen. De provincie verwacht dat de nieuwe brug in 2017 of 2018 gereed is. De vervanging is onderdeel van een groter project dat erop is gericht de vaarweg geschikt te maken voor grotere schepen.

Ook andere bruggen moeten daarom worden aangepakt. Het Van Starkenborghkanaal behoort tot de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

Reageer op dit artikel