nieuws

‘Stem ontwerp openbare ruimte af op mensen met functiebeperking’

infra Premium

‘Stem ontwerp openbare ruimte af op mensen met functiebeperking’

Door de buitenruimte in te richten volgens het ontwerpprincipe Design for All kunnen overheden ervoor zorgen dat het aantal valongelukken onder ouderen flink kan verminderen. Dat advies geeft CROW-KpVV (Kennisplatform Verkeer en Vervoer).

Bij Design for All zijn de ontwerpeisen afgestemd op de groep meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Wanneer het ontwerp van de openbare ruimte uitgaat van mensen met een functiebeperking, kan iedereen, ongeacht leeftijd veilig over straat, luidt de redenering. CROW wijst in een folder, die is gemaakt in samenwerking met VeiligheidNL, met name gemeenten op hun zorgplicht voor goede voorzieningen voor voetgangers. Beide organisaties geven het onderwerp, in samenspraak met de gemeenten, een hoge prioriteit.

Als gevolg van letsel door een valpartij op straat belanden namelijk jaarlijks circa 12.000 ouderen op de afdelingen eerste hulp van ziekenhuizen. Dat is volgens CROW nog maar het topje van de ijsberg, omdat een gang naar het ziekenhuis lang niet altijd nodig is. Met de gevolgen van valpartijen door ouderen is per jaar een bedrag gemoeid van een kleine 900 miljoen euro.

Onderzoek heeft volgens CROW uitgewezen dat de kwaliteit van de infrastructuur vaak in het geding is als ouderen na een valpartij in het ziekenhuis belanden. In meer dan de helft van de gevallen zou de toestand van de stoep of de straat de boosdoener zijn. Dit heeft niet alleen te maken met het ontwerp, maar ook met beheer en onderhoud van de infrastructuur. De wegbeheerder wordt vaak nalatigheid verweten.

In de folder staan voor wegontwerpers en -beheerders de belangrijkste aandachtspunten opgesomd die van belang zijn voor een veilige buitenruimte. Volgens CROW valt er ook nog veel winst te behalen “wanneer verschillende beleidssectoren en ambtenaren binnen de gemeente de handen ineenslaan”. Het kennisplatform doelt hiermee op een integrale aanpak van de valproblematiek, waarbij wegontwerpers- en beheerders volgens CROW met elkaar in gesprek zouden moeten gaan.

Reageer op dit artikel