nieuws

Duitse Betuweroute gaat in uitvoering

infra

De verlenging van de Betuweroute van Zevenaar naar Oberhausen begint op toeren te komen. Het project van 1,5 miljard euro leidt vanaf nu op het Nederlandse spoor tot extra goederenvervoer via de Brabantroute naar Venlo en noordelijker via Twente naar grensovergang Oldenzaal.

 

Kern van de activiteiten is, over de lengte van 70 kilometer, de aanleg van een derde spoor. Over een afstand van 47 kilometer komt complete nieuwbouw, op 23 kilometer van het traject volstaan aanpassingen.

“Start was in 1992 het verdrag van Warnemünde, waar Nederland en Duitsland gezamenlijk besloten tot de aanleg van de Betuweroute”, kijkt Stephan Ventzke van Deutsche Bahn terug. Tot 2003 moest het spoorbedrijf wachten tot het project ook daadwerkelijk werd opgenomen in het nationale verkeersplan van de Duitse bondsregering. En nog eens tien jaar bleek nodig om tot een financieel akkoord te komen tussen Berlijn, deelstaat Noordrijn-Westfalen en Deutsche Bahn.

Ventzke verwacht dat voor de talrijke losse onderdelen van het project dit jaar dan wel in 2016 groen licht komt. Als start van de procedures moeten uitgewerkte plannen worden voorgelegd aan de regioregering in Düsseldorf, waarna gemeenten en belangengroeperingen tijd krijgen om te reageren. Vervolgens is aan instantie Spoorwegambt de taak om na controle het besluit tot de aanleg te nemen.

Tot de op te pakken werkzaamheden behoort niet alleen de aanleg van het derde spoor maar ook de vernieuwing van knooppunt Oberhausen en seinstation Emmerich. Tevens komen aanpassingen om de bij de grens noodzakelijke schakeling tussen wisselstroom en gelijkstroom zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Over een lengte van 75 kilometer – ongeveer de helft van het traject – zullen geluidswerende wanden geplaatst worden. Aan het realiseren van om de honderd meter een vluchtroute (zoals in Nederland) wil Deutsche Bahn niet. Wettelijk bestaat in Duitsland de verplichting om elke 1000 meter een vluchtweg te verschaffen.

Ventzke: “In de huidige plannen zit om de 700 meter een vluchtroute. Vergeet ook niet de sluiting van 55 overgangen. Daardoor wordt het spoor een stuk veiliger.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels