nieuws

Bouw tunnel brengt leven in brouwerij op de Binckhorst

infra

Bouw tunnel brengt leven in brouwerij op de Binckhorst

Het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst gaat eindelijk toch op de schop. Na vele jaren met evenzovele visies op de aanpak van het verrommelde gebied, smoorden alle goede bedoelingen in de crisis. Nu de bouw van de tunnel in de nieuwe toegangsweg Rotterdamsebaan zeker is en de voorbereidingen in volle gang zijn, ademt de Binckhorst ineens dynamiek.

Wie over de Binckhorstlaan rijdt, ziet het materieel van Jan Knijnenburg steeds meer verleden wegknabbelen. De Haagse aannemer maakt er ruimte voor de Rotterdamsebaan, de tunnel die over een aantal jaren het verkeer naar de Centrumring van Den Haag moet verwerken. De verwachting is dat dit het aantal files op de Utrechtsebaan, de A12, in aantal doet afnemen.

Voor de Haagse ondernemer, die volgend jaar het honderdjarige bestaan van zijn familiebedrijf viert, is het een prachtig project. Slopers hebben in die zin een enigszins aparte kijk op de wereld. Ze halen voldoening uit het afbreken ervan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld architecten en bouwers, de scheppers van die wereld.

Maar zonder sloop geen nieuwbouw, geen vooruitgang. Dus vindt Knijnenburg de sloop van enkele gezichtsbepalende panden aan de Binckhorstlaan een mooi project voor zijn bedrijf, dat hij in een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de neus van concurrenten heeft weggekaapt. Maar niet alleen vanwege de competitie. “We hebben allemaal de gevolgen van de crisis gevoeld, dit hadden we gewoon nodig”, zegt Knijnenburg, terwijl hij door de restanten van het ooit statige Autopalace loopt.

Autopalace was in 1952 de eerste grote autoshowroom die uiteindelijk veel meer autodealers naar de Binckhorst zou trekken, hetgeen zou resulteren in een populaire autoboulevard. Eigenaar was de Mazda-importeur Lauret. Jan Knijnenburg laat de verwoestende kaken van zijn materieel in het blauwwitte pand zetten, maar de eerste steen die destijds werd gelegd, valt buiten de sloopopdracht. Lauret krijgt de steen deze maand als aandenken uitgereikt.

Maar het einde is definitief. De fraaie elementen in het gebouw, zoals een klassiek stalen balustradehek en enorme spiegels om de voorraad auto’s groter te laten lijken dan die was, gaan eraan. “Dat was de directiekamer”, wijst John van Asten, directievoerder namens de gemeente Den Haag, op een ruimte met veel hoge ramen. Na anderhalf jaar voorbereiding kon hij afgelopen februari met het project starten.

De panden uit die tijd herbergen een grote hoeveelheid asbest. Dat moest er natuurlijk eerst allemaal uit. Evenals de lijm waarmee de destijds populaire colovinyltegels op de vloeren waren aangebracht. Het heeft allemaal heel veel tijd gekost.

Complex bij de sloop is de scheiding van de vroegere autoshowroom van de later aangebouwde uitbreiding, waarin nu groothandel Bouwmaat is gevestigd. Daar moet de bedrijfsvoering natuurlijk gewoon doorgaan, terwijl de scheidingswand in feite doormidden wordt geknipt. “We hebben een noodwand van Kingspan-panelen in de winkel gebouwd, zodat Bouwmaat geen last zou hebben van de sloop”, aldus Van Asten. Ook was onder andere sprake van één technische installatie, waaronder het alarm. Op beganegrondniveau krijgt het nieuwe buitenblad een eensteensmuur en op een bepaalde hoogte gaat het verder als een halfsteens muur. Het wordt in de nieuwe situatie een beeldbepalende, 145 meter lange wand in het centrum van de Binckhorst, op de plek waar de tunnel van de Rotterdamsebaan begint c.q. eindigt. In de muur komt in ieder geval de traditionele lichtblauwe kleur van ‘AutoBinck’ terug, maar plannen om het enorme oppervlak bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden te gebruiken zijn vooralsnog geschrapt. Het Haagse architectenbureau 3TO is belast met de vormgeving van de wand. John Spork uit Hoek van Holland bouwt de nieuwe muur.

Jan Knijnenburg gaat ondertussen gestaag maar met de nodige snelheid door met duurzaam slopen. Hergebruik, het liefst op de plaats van herkomst, staat voorop. Materialen worden waar mogelijk gescheiden afgevoerd. Het beton uit het pand wordt ter plekke tot granulaat vermalen en daarna in de op staal gefundeerde kelders gestort als voorbelasting voor de sloop van de ondergrondse ruimten. Hiervoor moeten rondom damwanden worden geslagen. De ruimte die de kelders innemen is later nodig voor de aanleg van riool en kabels en leidingen.

Knijnenburg rondt de sloopwerkzaamheden aan de Binckhorstlaan naar verwachting in juni af. Dan is de ruimte geschapen voor de monding van de tunnel van de Rotterdamsebaan, de naastgelegen rijbanen voor bestemmingsverkeer en, in de verre toekomst, een aparte baan voor openbaar vervoer. Met de aanplant van bomen en ander groen krijgt de centrale as van het Haagse bedrijventerrein straks definitief een ander karakter. En de sloop van twee huizenblokken maakt de begraafplaats St. Barbara weer zichtbaar vanaf de Binckhorstlaan.

Grondposities

Met de aanstaande bouw van de tunnel vanaf het knooppunt Ypenburg naar het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst, de Rotterdamsebaan, lijkt de herontwikkeling van het gebied, dat geplaagd wordt door veel leegstand van bedrijfsgebouwen, in een stroomversnelling te komen. Jaren geleden dacht de gemeente de entree van de stad nog aantrekkelijk te maken door onder andere woningbouw te plannen, maar de crisis gooide roet in het eten. Den Haag heeft uiteindelijk geen grote grondposities ingenomen en laat de verdere ontwikkeling van het gebied over aan de markt. Een gemeentelijke woordvoerder laat weten dat inmiddels wel enkele ‘grote bedrijven’ op de Binckhorst grondposities hebben ingenomen. Op diverse locaties in het gebied, waar ook de meeste autosloopbedrijven zijn verdwenen, wordt vastgoed herontwikkeld, zoals het voormalige Defensiecomplex en het Junoblok.

Vijf Combinaties

De Rotterdamsebaan wordt de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. Onderdeel van de verbinding is een ruim anderhalve kilometer lange boortunnel. Op dit moment verkeert de aanbesteding in de dialoogfase. De gemeente Den Haag verwacht het project in het najaar te gunnen. De deelnemende vijf aannemerscombinaties zijn:

Bouwcombinatie Mobilis – CFE – Vinci – Croon

Combinatie Rotterdamsebaan – BAM

Combinatie Van Hattum en Blankevoort – Vialis – Bouygues Travaux Publics

Combinatie Besix – Hochtief – Imtech

Saturn XIV

Reageer op dit artikel