nieuws

Interview: ‘Waterschappen moeten zich meer profileren’

infra

Interview: ‘Waterschappen moeten zich meer profileren’

Waterschappen mogen niet worden opgeheven. Wel dienen ze zich meer te profileren, vindt bioloog Hans Middendorp, auteur van het boek ‘Niet bang voor water? Wat de waterschappen voor je doen’.

Op de salontafel van zijn woning in de Zuid-Hollandse gemeente Voorburg ligt een stapel strooibiljetten van de Algemene Waterschapspartij (AWP). Middendorp is dan ook meer dan de auteur van een boek over hoogheemraadschappen. Hij is tevens lijsttrekker van de AWP en lid van de commissie Waterkwaliteit. De politieke discussie over het voortbestaan van waterschappen volgt hij nauwgezet. “Het waterbeheer is in goede handen”, zegt hij. “Het overhevelen van het takenpakket van waterschappen naar provincies, zou voor de departementen een belangrijke omschakeling betekenen, want de deskundigheid moet hoe dan ook overeind blijven.”

In het bijzonder als de voornemens om Nederland op te delen in vijf landsdelen met daarbij inbegrepen de waterschappen weer uit de ijskast worden gehaald, verwacht hij problemen voor het waterbeheer. “Die landsdelen zijn te groot voor een effectief watermanagement. Of je het nu leuk vindt of niet, je zult dan het waterbeheer toch weer moeten onderverdelen in regio’s. Dus wat efficiency betreft, schieten we er niks mee op. Bovendien kun je je afvragen of politieke besluitvorming wel de juiste methode is om de kwaliteit van het waterbeheer te garanderen.”

Meer dan van het opheffen van de waterschappen verwacht hij van verdere intensivering van de samenwerking met gemeenten. “Onder invloed van de bezuinigingen hebben deze partijen partnerschappen gesloten en dat werkt goed. Kennis die eerst vooral bij de waterschappen aanwezig was, wordt nu veel meer dan vroeger gedeeld met gemeenten.” Dat is de efficiency ten goede gekomen. “Vroeger werkten de verschillende partijen met eigen waterteams. Tegenwoordig hebben we ‘vliegende’ teams die op verschillende plekken inzetbaar zijn. Anders gezegd, met minder mensen kunnen we nu hetzelfde werk doen.”

Zelfstandige rol

Middendorp pleit ervoor dat waterschappen meer gaan doen om zich te profileren. Het is nodig dat ze nadrukkelijker dan nu het geval is, een zelfstandige rol gaan spelen en vaker hun stem laten horen als er belangrijke maatregelen op het gebied van waterbeheer moeten worden genomen. Daarnaast doen de waterschappen er goed aan om iedereen bewust te maken van hun werkzaamheden. Middendorp constateert dat het publiek daarvan in het algemeen weinig kennis heeft. “Mensen klagen geregeld over de hoogte van de waterschapsbelasting zonder goed te weten waarom ze die betalen.” Die onbekendheid met de bestaansgrond van de hoogheemraadschappen uit zich ook in de traditioneel lage opkomst bij de waterschapsverkiezingen. “Daarom moeten we de waterschappen dichter bij de burger gaan brengen”, zegt Middendorp. “Daar valt nog veel te winnen.”

Hans Middendorp: ‘Niet bang voor water? Wat de waterschappen voor je doen’; Uitgeverij Free Musketeers, Zoetermeer; ISBN: 9789048436484; Prijs: 16,95 Euro.

Reageer op dit artikel