nieuws

Talud stort in bij proef met waterberging

infra

Talud stort in bij proef met waterberging

Een proef met het laten vollopen van een van de grootste waterbergingsgebieden in Nederland is voortijdig afgebroken. De kracht van het stromende water in het inlaatkanaal was zo groot dat het talud van het inlaatkanaal over een lengte van 10 meter instortte. Om meer schade te voorkomen, stopte waterschap Reest en Wieden direct met het inlaten van de miljoen kuub water in de kleinste van de beide retentiepolders, Wetering-West en Wetering-Oost bij Steenwijk.

De proef zou twee etmalen duren. Onderzocht wordt of de volledig met beton verharde kades aan het begin van de inlaat zijn beschadigd. Hetzelfde geldt voor de verharding van graskeien met daaroverheen een betonmengsel, waarvan een deel wegspoelde.

Een duiker, die haaks door de inlaat van het kleinste bergingsgebied loopt, heeft het waarschijnlijk overleefd. “Anders hadden we de gevolgen wel in nabijgelegen kwelsloten gezien’’, aldus projectleider Martijn Dam van Roelofs Groep uit Steenwijk. Het bedrijf legde samen met De Waard Grondverzet in Zeewolde de beide polders aan. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe groot de schade precies is. Daarvoor wordt waarschijnlijk een deel van de kleinste polder drooggelegd.

De proef zou aanvankelijk in de grootste polder, Wetering-Oost, worden gehouden. Probleem was dat een onderdeel van de kantelstuw daar nog moet worden vervangen. Het waterschap wilde voor de aanvang van het broedseizoen toch een proef doen en week daarom uit naar de kleine polder.

Het project Wetering-West en Wetering-Oost is vorig jaar opgeleverd. Een voornamelijk agrarisch gebied van 324 hectare is als natuurgebied ingericht en dient tegelijkertijd als waterberging. Naast de beide inlaten zijn ook nog andere kunstwerken gerealiseerd. In totaal is 1,6 miljoen kuub aan grond verzet.

Reageer op dit artikel