nieuws

Wegenbouwers zien orderboek fors dalen

infra

Wegenbouwers zien orderboek fors dalen

De orderportefeuilles in de wegenbouw lopen hard terug. In november bedroeg de daling ruim 10 procent. Wegenbouwbedrijven, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), hadden in november voor gemiddeld 4,8 maanden werk op de plank liggen. Dat is zes tiende maand minder dan in de voorafgaande maand.

De forse teruggang laat zich verklaren door het aflopen van grote wegenbouwprojecten, maar ook door bezuinigingen bij gemeenten en provincies; de belangrijkste opdrachtgevers van wegenbouwers.

Behalve in de wegenbouw liep ook de ordervoorraad in de grond- en waterbouw terug, met vier tiende maand naar 6,1 maanden. Daarmee is de opleving in de gww-markt, die begin 2013 inzette, inmiddels voor een groot deel tenietgedaan.

De teruggang in de gww-sector ving aan in juni van dit jaar. Op dat moment lag de orderportefeuille boven de 6,6 maanden. In november is daar, blijkens de cijfers van het EIB, nog maar 5,4 maanden van over. Het dieptepunt bereikte de grond-, weg- en waterbouw in januari 2013, toen de ordervoorraad net boven de 5 maanden uitkwam.

Utiliteitsbouw

Anders dan de gww-aannemers zagen de burgerlijke- en utiliteitsbouwers de orderportefeuilles juist toenemen, in november met vier tiende maand tot 7,4 maanden. Het grootst was de stijging in de woningbouw. Daar nam de voorraad werk met vier tiende maand toe tot 7,6 maanden. In de utiliteitsbouw steeg het orderboek met drie tiende maand naar 7,1 maanden. Volgens het EIB is deze toename “geconcentreerd bij enkele grote bedrijven”.

De rekenmeesters van de bouw constateren bovendien dat de groeiende orderportefeuilles in de b&u “in lijn zijn met de toegenomen aantallen verleende vergunningen die zich nu gaan vertalen in de werkvoorraad van bouwbedrijven.”

Ondanks het gunstige verloop in de orderportefeuilles denkt nog altijd een derde van de utiliteitsbouwers aan inkrimping van het personeelsbestand. Bij de woningbouwbouwers is dat bijna een kwart. Ook de gww-bedrijven verwachten op dat vlak nog veranderingen. Bijna 30 procent van de bedrijven in deze sector overweegt om in de komende maanden de personele omvang terug te brengen.

Reageer op dit artikel