nieuws

Problemen grondroerders blijven

infra

Problemen grondroerders blijven

Een aanstaande wijziging van de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WION) lost nog steeds niet alle problemen van grondroerders op. Ook een aanpassing van het KLIC-systeem die in 2017 moet volgen, doet dat niet.

Graafschade lijkt welhaast onuitroeibaar. Een aantal wijzigingen in de systematiek, mede om te voldoen aan de Europese richtlijn Inspire, verhelpen de bestaande problemen nauwelijks. Zo is grondroerders nog steeds een doorn in het oog dat veel gemeenten geen informatie willen geven over huisaansluitingen.

Dat wil de wijziging van de WION die nog dit voorjaar in consultatie gaat, oplossen, maar dat gebeurt slechts gedeeltelijk. Een van de wijzigingen is dat huisaansluitingen onder de WION gaan vallen. Maar alleen als de liggingsgegevens digitaal beschikbaar zijn.

Verder gaat geregeld worden dat netbeheerders zich aanmelden maar ook uitschrijven. Daarmee wordt beoogd de kans op zogenoemde weesnetten te verminderen. Dit soort netten wordt nu volop gevonden in de bodem door grondroerders, en niemand voelt zich er verantwoordelijk voor.

Informatie-uitwisseling

Ook de opzet van een nieuw systeem voor informatie-uitwisseling beoogt enkele problemen op te lossen. Zo willen grondroerders al jaren dat informatie centraal, sneller en betrouwbaarder en liefst in vectorformaat beschikbaar komt. De nu voorgestelde systematiek komt slechts gedeeltelijk aan die wensen tegemoet.

Zo blijft voor WION-meldingen de systematiek op hoofdlijnen dezelfde. In het nieuwe systeem zal bij het Kadaster netinformatie per melding worden aangevuld met de netinformatie van decentrale netbeheerders. Die kunnen er voor kiezen om hun informatie zelf te beheren en niet door het Kadaster. Keerzijde is dat het ophalen van de decentrale informatie wel enige tijd kost. Daar staat echter weer tegenover dat de netinformatie compleet is inclusief schetsen, bijlagen en dergelijke.

Stelregel blijft dat alleen na een graafmelding machinaal mag worden gegraven. Calamiteit- en oriëntatiemeldingen blijven bestaan en gaan net als de graafmeldingen over op vectorformaat en levering via websites. Het Kadaster gaat er nu vanuit dat de wijze van aanvragen door grondroerders weinig zal veranderen in de nieuwe systematiek.

Wat wel verandert is de wijze waarop de netinformatie via KLIC-WIN beschikbaar komt en het gebruik ervan. Zo is de aan zekerheid grenzende verwachting dat grondroerders steeds meer gaan werken met mobiele toepassingen zoals tablet of smartphone. Daarom wordt het mogelijk gemaakt om met een muisklik extra gegevens van het net in te zien. Ook combinatie met gegevens uit andere bronnen zal mogelijk worden.

Reageer op dit artikel