nieuws

Kartonfabriek levert gemeente warmte

infra Premium

De gemeente Hoogezand-Sappemeer bereidt een leidingnet voor om de distributie van warmte uit een houtpelletcentrale en een kartonfabriek mogelijk te maken.

De kartonfabriek wordt in de plannen de belangrijkste leverancier van warmte. Voor de momenten dat de fabriek vanwege bijvoorbeeld onderhoud niet draait, staan twee houtpelletketels paraat, zegt Erwin Postma van de gemeente. Tot het moment dat de fabriek wordt aangesloten leveren de ketels alle benodigde warmte aan het net.

De warmte gaat naar het Huis voor Cultuur en Bestuur en het sportcentrum De Kalkwijck. De eerste afnemer gebruikt een beperkte hoeveelheid warmte in lagetemperatuurradiatoren; de tweede heeft een hoger verbruik omdat de warmte zwemwater op temperatuur moet houden. Het verschil in afname houdt de diameter van de leidingen beperkt. In de dimensionering is al wel rekening gehouden met het bedienen van meer afnemers zoals het Aletta Jacobs College in Hoogezand. De corporaties overwegen ook mee te doen aan het warmtenet.

De gemeente nam in 2011 het initiatief voor het project, samen met de stichting Energy Valley en de provincie Groningen. Waterbedrijf Groningen Duurzaam tekent voor de realisatie en exploitatie van het warmtenet en werkt daarin samen met Heijmans Civiel die de infrastructuur voor het warmtenet aanlegt. Vooralsnog krijgt Heijmans alleen de rol van aannemer toebedeeld, zegt Theo Venema, projectmanager Water en Energie van Waterbedrijf Groningen. Het waterbedrijf sluit een grotere betrokkenheid niet uit omdat de bouwer meer kennis heeft dan alleen van leidingen leggen. Het waterbedrijf sloot zich aan bij het initiatief voor het warmtenet omdat het meer dan alleen water wil leveren en omdat het ervaring zegt te hebben met het exploiteren van leidingen.

Het project is in voorbereiding en zou voor de zomer klaar voor gebruik moeten zijn. De houtpelletketels komen met een pelletbunker achter het sportcentrum te staan. In de ketels worden fabriekspellets verstookt. De kartonfabrikant haalt de warmte uit onder meer zijn nieuwe afvalinstallatie waarin reststromen papier en plastic worden vergast. Dat gas wordt verstookt in een warmte/kracht-koppelaar. De vergasser is goed voor een thermisch vermogen van 10 megawatt.

Inclusief de warmte die vrijkomt bij het drogen van de producten zou Eska jaarlijks ongeveer 200.000 gigajoule aan warmte kunnen genereren. Die is via een wisselaar relatief makkelijk te vervoeren omdat de fabriek in de woorden van het waterbedrijf’ praktisch in het centrum staat’.

Reageer op dit artikel