nieuws

Manco in Tunnelwet kan renovatie hinderen

infra

De regels van de nieuwe Tunnelwet leiden tot complicaties bij de renovatie van bestaande wegtunnels. “Wie daar niet scherp op let en er geen visie voor ontwikkelt, komt snel in de problemen.” Dezewaarschuwing komt van Liesbeth Schippers, (lands)advocaat en partner van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

Met het gedoe rond de tunneltechnische installaties bij de A73-tunnels en A2-landtunnel nog vers in het geheugen, zit niemand te wachten op nieuwe tunnelellende.Toch zorgt een lacune in de nieuwe Tunnelwet voor potentieel nieuw gevaar. Uiterlijk 1 mei 2019 moeten alle wegtunnels voldoen aan de nieuwste veiligheidsnorm. Dat betekent dat er gerenoveerd moet worden. Maar de regels van de nieuwe Tunnelwet lijken vooral gemaakt voor nieuwe tunnels; bij de renovatie van bestaande tunnels wringt het.

Bij de renovatie van de Eerste Coentunnel en de Velsertunnel (2016) zijn de tunnelbuizen volledig afgesloten voor verkeer en botst het juridisch kader niet met de technische uitvoering. Maar op veel andere locaties is fasering van de werkzaamheden in vakantieperioden of een aanpak van tunnelbuis voor tunnelbuis noodzakelijk. Bijna altijd gaat het om vervanging en aanpassing van installaties, ventilatie en/of vluchtroutes. “Wie niet goed nadenkt over de aanpak van dergelijke renovatie, kan bij tussentijdse openstellingen problemen verwachten. De wet stelt tamelijk de eis van een openstellingsvergunning, maar een tunnel voldoet halverwege een renovatie nog niet aan de gestelde normen en komt nog niet in aanmerking voor die vergunning, terwijl die eigenlijk wel een voorwaarde is om de tunnel weer te mogen gebruiken. Een kip-ei-verhaal waar nog geen oplossing voor is en in de wet niets is geregeld.”

Aansprakelijkheid

Wie zijn vergunningen niet op orde heeft, loopt extra risico op aansprakelijkheid bij ongelukken of brand. Aanpassen van de wet zou het simpelste zijn, maar dat duurt in de praktijk al snel enkele jaren. “Een veiligheidslogboek waarmee gedurende de bouwtijd constant kan worden aangetoond dat een tunnel veilig is, zou ook een werkbare oplossing kunnen zijn”, verwacht Schippers. De komende tijd zou bezien kunnen worden hoe zo’n logboek er concreet uit zou moeten zien. Cruciaal is dat blijkt dat de tunnel qua veiligheidsniveau een opgaande lijn vertoont. “Iets waar een opdrachtgever al bij het formuleren van de opdracht over moet nadenken, want een bouwer gaat voor optimalisatie van zijn planning en zal de veiligheidsnormen niet automatisch de hoogste prioriteit geven.”

Renovatie

Tunnels die de komende vijftien jaar waarschijnlijk aan renovatie toe zijn:

• Maastunnel (1942, Rotterdam, gaat al in renovatie)

• Velsertunnel (1957, Rijkswaterstaat, gaat al in renovatie)

• Velserspoortunnel (1957, ProRail)

• Coentunnel (1966, Rijkswaterstaat, is al gerenoveerd)

• Schipholtunnel (1966, Rijkswaterstaat)

• Beneluxtunnel (1967, Rijkswaterstaat)

• Metrotunnel Rotterdam (1968, Rotterdam)

• IJtunnel (1968, Amsterdam)

• Heinenoordtunnel (1969, Rijkswaterstaat, is al een keer gerenoveerd)

Bron: COB

Lees verder: Tunnelwet een verademing 

Reageer op dit artikel