nieuws

Bioreactor maakt kruispunt tot algenboerderij

infra

Creëer een tuin op de ongelijkvloerse kruising van twee snelwegen. Voor die uitdaging stelde de stad Genève het Nederlandse architectenbureau The Cloud Collective. Hun oplossing, een algenboerderij, was even verrassend als functioneel en breed inzetbaar.

Architectenbureau The Cloud Collective beantwoordde de vraag van de stad Genève met Culture Urbaine, waarmee vele kruisingen een nuttig nevenbestaan krijgen. De installatie bestaat uit een algen bioreactor van het Voorhoutse bedrijf LGem, die door The Cloud Collective (TCC) geschikt is gemaakt voor de locatie. TCC moest de reactor aan de leuning bevestigen, een plek organiseren voor de technische installaties, waaronder een waterfilter, een ph-meter en een pomp, en de onderdelen verbinden.

De locatie werd gevonden in de vorm van een toren op de grond, onder de brug. Het geheel moest ‘hufterproof’ zijn en tegelijkertijd uitnodigend, reden waarom het bureau de toren omwerkte tot een ‘groen’ signaal dat het passerende verkeer gedetailleerde uitleg geeft over de werking.

“Wij hebben dit project gedaan om enerzijds aandacht te vragen voor dit soort generieke en anonieme plekken in de stad en anderzijds om te proberen hier anders mee om te gaan”, licht projectarchitect Joris Lipsch toe. “Ook wilden we het potentieel tonen van het integreren van techniek, ecologie en architectuur/infrastructuur. Je kunt hier zien dat de stad, haar gebouwen en haar infrastructuur kunnen bijdragen aan een productief milieu zonder dat kostbare grond wordt opgeofferd.”

De bioreactor bestaat uit een systeem van transparante tubes met een circulerende groene vloeistof. Dit is de steeds dichter wordende algenkolonie die zich voedt met uitsluitend zonlicht en CO2. De algen kunnen dienen als luchtfilter. Ook zijn ze te oogsten door filtering en persing, waardoor ze te gebruiken zijn als grondstof voor cosmetische producten en voedingssupplementen; een derde optie is verbranden als biomassa.

Een installatie als die in Genève, met een lengte van 12 meter, produceert per jaar circa 65 kilogram brute algen. Dit komt overeen met 1,5 kilo Astaxanthine, een proteïnerijk voedingssupplement dat ook in zalm en garnalen zit. De bioreactoren worden efficiënter met ze een grotere buislengte.

Per kilo algengroei wordt ongeveer 2 kilo CO2 opgenomen. Over een jaar tijd verbruikt de Geneefse installatie dus 130 kilo. Dit komt overeen met zes tot acht volwassen bomen of een half voetbalveld aan gras.

Door budgetgebrek kan de installatie nog niet direct CO2 uit de uitlaatgassen van de passerende auto’s gebruiken. De algen zijn in de pilot gevoed met CO2 die elders geproduceerd is en opgeslagen is in gastanks.

TCC kreeg de opdracht in het kader van het festival ‘Genève, villes et champs’. De algeninstallatie is één van dertien tijdelijke tuinen die de samenhang behandelen tussen het stedelijke en het landschappelijke in de context van de uitbreidingsplannen van de stad.

De bioreactor is een voorbeeld van mogelijke toekomstige doelen en ontwikkelingen: het introduceren van voedselproductie in de stedelijke omgeving, het behouden van groene ruimte door nieuw gebruik van bestaande structuren en het herinterpreteren van onze infrastructuur.

 

Algenkweek op de brug. Foto: The Cloud Collective.

 

Algenkweek op de brug. Foto: The Cloud Collective. 

Reageer op dit artikel