nieuws

Zettingsvloeiing voor het eerst waargenomen

infra Premium

Zettingsvloeiing voor het eerst waargenomen

Onderzoekers van FloodControl IJkdijk hebben voor het eerst zettingsvloeiingen waargenomen. Dat gebeurde met appratuur aan boord van drie meetboten die afgelopen weken rond de plaat van Walsoorden voeren.

Zij richtten hun multibeams en andere sensoren op een onder water talud dat met een sleephopperzuiger steeds steiler werd gebaggerd. De grote vloeiing waarop de onderzoekers hoopten deed zich niet voor, maar er traden wel een paar kleinere vloeiingen op, die heel nauwkeurig gemonitord werden.

Zettingsvloeiing is een verschijnsel waarbij onder water een soort lawine ontstaat die langer aanhoudt en meer zand afvoert dan een normale afschuiving. De stroom zand die ontstaat wordt ook over een grotere afstand getransporteerd. Zettingsvloeiingen komen voor in Zeeland, Zuidholland en de Waddenzee en vormen daar een gevaar voor de stabiliteit van dijken.

Reageer op dit artikel