nieuws

Waterschap zoekt wapen tegen ‘piping’

infra Premium

Waterschap zoekt wapen tegen ‘piping’

Waterschap Vallei en Veluwe wil weten of het Dijkmonitoring en -Conditionering Systeem (DMC) kan helpen de ‘piping’ van de IJsseldijk bij Veessen tegen te gaan. Piping staat voor het verschijnsel dat waterstromen onder de dijk zand meevoeren waardoor de dijk wordt verzwakt. DMC is een ‘slimme’ drainagebuis die VolkerWessels Telecom en Landustrie Sneek hebben ontwikkeld.

Vallei en Veluwe laat die deze week installeren nabij Veessen waar de dijk bij hoogwater onder piping lijdt. DMC meet waterspanning en temperatuur in een horizontale drainagebuis in de dijk. De drainagebuis kan mogelijk piping voorkomen door de wateroverdruk af te voeren, zegt woordvoerder Eric Keizer van Vallei en Veluwe. “Als dat het geval is kan het systeem een alternatief zijn voor grootschalige en dure dijkversterkingen die veel ruimte vragen.” Voor zover hij weet is het de eerste keer dat DMC wordt ingezet om piping te helpen voorkomen.

Het systeem wordt daarvoor over een lengte van 100 meter geïnstalleerd in de IJsseldijk ter hoogte van de Kerkstraat in Veessen. In het hoogwaterseizoen tussen 1 november en 1 april gaat het waterschap na of het systeem aan de verwachtingen voldoet. VolkerWessels Telecom, en Landustrie Sneek voeren het project uit in opdracht van Vallei en Veluwe in samenwerking met de gemeente Heerde, adviesbureau BZ Innovatiemanagement, Stichting FloodControl IJkdijk en Visser & Smit Hanab.

Kwelwater

Het waterschap bereidt intussen een project voor de Grebbedijk voor om na te gaan of daar inderdaad sprake is van piping. Er zijn verschijnselen geconstateerd die daarop kunnen wijzen. Het kan in de woorden van Keizer ook zo zijn dat die zijn toe te schrijven aan stromen kwelwater die zich onder invloed van hoogwater een weg zoeken.

Reageer op dit artikel