nieuws

Kamerdebatten over infra wassen neus

infra Premium

Kamerdebatten over infra wassen neus

Gaten in de weg en gaten in de onderhoudsbegroting. In de Tweede Kamer heerst grote verbazing over het feit dat minister Schultz meer dan een half miljard euro aan onderhoudskosten over het hoofd zag.

Wat ze ook doet, VVD-minister Schultz is voor geen gat te vangen. Al roept iedereen in de voor overstromingen kwetsbare polder dat waterbouwkundige investeringen naar voren moeten gehaald, Schultz laat zich niet opjagen. Een gat in de hand heeft ze als minister in elk geval niet.

Ze kan ook geen kant op. Sinds zij minister is van Infrastructuur en Milieu komt het water tot aan haar lippen. De meeste miljarden zijn al uitgegeven door haar voorgangers. Dus bleven grote verrassingen ook op de vierde Prinsjesdag van haar als ‘koningin asfalt’ uit.

Schultz heeft na het verschijnen van het rapport van de Algemene Rekenkamer begin deze maand, iets uit te leggen, meent CDA’er Sander de Rouwe. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de minister 600 miljoen euro aan dreigende gaten in snelwegen en corroderende wapening in bruggen over het hoofd zag en ziet: “Schultz heeft de zaak niet onder controle.”

De Rouwe vreest dat de Algemene Rekenkamer slechts een topje van de ijsberg heeft laten zien. “Dit rapport gaat alleen maar over de wegen. Ik vraag me af hoe binnenvaartwegen, de kunstwerken en het spoor er echt bijliggen.”

“Als de wiederweerga” moet Schultz maatregelen nemen, vindt De Rouwe. “Hoe? Ze moet haar infrabegroting helemaal doorlopen en de Kamer goed informeren. Of er geld bijmoet? Ja, maar dat vinden wij al langer. Helaas is daar op dit moment geen meerderheid voor.”

Nog geen halve dag nadat De Rouwe dit gezegd had, kwam er toch ruimte in de discussie: de VVD meldt dat ook deze partij wil kijken naar verlenging van het MIRT. VVD-Kamerlid Barbara Visser benadrukt echter dat er eerst een goede inventarisatie van de staat van onder meer het spoor moet komen.

De ophef over de vermeende boekhoudkundige kwaliteiten van Schultz vindt Visser overigens overdreven. “Vanaf het begin heeft zij juist extra geld gereserveerd voor onderhoud.” Anders dan de SP hoopt Visser dat de infrastructurele koek groter wordt. Als dat daadwerkelijk gaat gebeuren, zullen ook de debatten over de begroting en het MIRT een stuk interessanter worden. De Rouwe: “Al heel lang hebben deze debatten weinig zin. Meer en meer beginnen de debatten over infrastructuur een wassen neus te worden. Voorheen had je als Kamer nog 500 miljoen euro waar je iets over kon zeggen. Nu komt de eerste 100 miljoen euro pas in 2026 vrij. Voor de rest zul je de komende vijftien jaar goed moeten zoeken.”

Het is een frustratie van meerdere Kamerleden. Lang houden zij het tegenwoordig niet meer uit op deze post. Ton Elias van de VVD hield het niet lang vol. Attje Kuiken van de PvdA stond vorige week haar infraportefeuille af. “Of de verveling toesloeg? Het was meer een samenloop van omstandigheden”, verwoordt Kuijken.

Achter de schermen is de zoektocht naar extra middelen dus al wel begonnen. Dat begon met de oproep van PvdA-leider Samsom in deze krant. Hij wil dat het MIRT verlengd wordt tot 2040. Het is een boekhoudkundige truc om extra geld naar voren te kunnen halen. Zo ver is het nog niet. Maar nu de VVD ook stiekem naar geld van later kijkt, zal het de komende maanden zeker spannend worden. Mogelijk wordt daarover meer bekend tijdens de behandeling van het MIRT in december.

Reageer op dit artikel