nieuws

Plaat van Walsoorden vloeit bijna

infra Premium

Plaat van Walsoorden vloeit bijna

Hansweert – Nu het onderwatertalud met een baggerschip veel steiler is gemaakt, staat een deel van de oever van de plaat van Walsoorden in de Westerschelde op springen. Onderzoekers van FloodControl IJkdijk hopen zo meer aan de weet te komen over het verschijnsel zettingsvloeiing.

Zettingsvloeiing is een mechanisme waardoor dijken onder water bezwijken. Het verschijnsel komt in Nederland voor in Zeeland, Zuid-Holland en langs de Waddenzee. Onder bepaalde omstandigheden komt het zand onder water in suspensie en stroomt hard weg van de kering.  Het mechanisme houdt zichzelf een tijdje in stand waardoor er veel meer zand wordt afgevoerd dan bij een ‘normale’ afschuiving die zich meestal snel stabiliseert. Een bekende zettingsvloeiing vond in 2008 plaats tijdens de aanleg van een baggerspeciedepot in het Hollands Diep. Ook de beruchte ontgrondingskuilen bij de Oosterscheldekering zijn het gevolg van zettingsvloeiing.

De proef aan de plaat van Walsoorden moet aan het licht brengen wat de precieze omstandigheden zijn waaronder zettingsvloeiing optreedt en hoe het proces verloopt. Want daarover is volgens directeur Wouter Zomer van FloodControl IJkdijk nog bar weinig bekend.

Sinds begin deze week heeft baggeraar De Vries en Van de Wiel ruim  17.000 kuub zand weggebaggerd voor een deel van de oever van de zandplaat.   De helling van het onderwatertalud is daarmee een stuk steiler geworden, van ongeveer 1:11 naar 1:5. Fugro heeft eerder al waterspanningsmeters in de oever aangebracht en een aantal experimentele drukmeters. Verder houden onderzoekers van onder andere Deltares de plaat vanaf drie meetboten continu in de gaten met diverse akoestische sensoren.

Volgens de rekenmodellen gaat de plaat zondagavond laat vloeien. Tegen die tijd loopt de helling van het talud richting 1:3.  Maar het proces laat zich volgens Zomer zeker niet tot op het uur voorspellen. “Het kan ook zomaar zijn dat we tot woensdag bezig zijn om de oever te ondermijnen. De sleephopperzuiger gaat nu nog heel voorzichtig tewerk, maar als de vloeiing uitblijft kan hij ook zijn waterjets aanzetten en met 12 bar water injecteren om het proces een zetje te geven.” Geïnteresseerden kunnen live de meetgegevens bekijken via de site van FloodControl IJkdijk en het Dijk Data Service Centrum, DDSC. 

Reageer op dit artikel