nieuws

Monsterklus onder hoogspanningslijn

infra Premium

Monsterklus onder hoogspanningslijn

Rijkswaterstaat gaat een aantal wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere verbreden. Energietransporteur TenneT moet daarvoor een groot aantal masten en delen van hoogspanningsverbindingen langs de A1 en A9 verplaatsen.

Aannemer Spie uit Breda is momenteel net over de helft met de uitvoering. Tennet laat voor de plannen van Rijkswaterstaat nabij Muiden de 380 kV-hoogspanningslijn langs de A1 over een lengte van 5,5 kilometer onder handen nemen. Negen oude masten aan de zuidkant van de weg zijn vervangen en naar een plek aan de noordkant van de weg verplaatst. Een tiende mast is een stukje verschoven en verhoogd. Dat laatste was nodig omdat de toevoerwegen naar de aansluitingen van de nieuwe A1 onder de hoogspanningslijn ook worden opgehoogd. TenneT liet verder twee masten tijdelijk aanpassen, vier noodmasten plaatsen en twee kruisingen over de A1 vervangen.

Wat projectleider Tim Kok van TenneT betreft is het werk voor het Rijkswaterstaatsprogramma Schiphol Amsterdam Almere (SAA) nabij Muiden een ‘monsterklus’. Niet in de laatste plaats omdat het werk gelijk oploopt met de verbreding van de A1. De hoogspanningslijn kruist in totaal vier keer de A1: twee keer westelijk en twee keer oostelijk van Muiden. In beide gevallen kruist TenneT één keer de weg om de transportkabels uit een vervallen deel van de verbinding weg te halen en één keer om het vervangende deel ‘in te lussen’ met transportleidingen. Voor dat werk moet over de weg een veiligheidnet worden gespannen. Dat is een op zichzelf staande steigerconstructie met een niet-geleidend net. De weg mag daarvoor vanaf 3 uur in de morgen op aanwijzing van Rijkswaterstaat vier keer een kwartier dicht. Op het moment van het inlussen wordt de hoogspanning van de leidingen gehaald. Dat gebeurt telkens per circuit, zegt Kok. Op die manier vervalt alleen een klein deel van de transportcapaciteit en blijft de stroomlevering grotendeels gewaarborgd. De verbinding westelijk van Muiden wordt binnenkort ingelust; eind dit jaar volgt het oostelijke deel.

Goede conditie

Het ontwerp voor het project langs de A1 bij Muiden was in december 2012 gereed, zegt Kok. “Rond april, mei van 2013 werd het contract voor de uitvoering vergeven.” De oplevering staat voor het einde van dit jaar gepland. De hoogspanningslijn verkeerd in een technisch goede conditie; TenneT nam daarom de gelegenheid niet te baat om alle masten van de verbinding te vervangen. De masten zijn van het standaardtype en steunen op zware funderingen omdat de bodemgesteldheid onder het tracé in Koks woorden ‘niet de beste stabiele ondergrond’ heeft. Voor het maken van de funderingen moesten dammen en duikers worden aangelegd voor een tijdelijke bouwweg naar de masten.

Reageer op dit artikel