nieuws

Orderportefeuille in de bouw stabiel

infra Premium

Orderportefeuille in de bouw stabiel

De orderportefeuilles in de bouw zijn in het eerste kwartaal van dit jaar licht gestegen. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw.

Eind april lag de gemiddelde werkvoorraad in de bouwsector op 5,9 maanden. Dat is 0,2 maand meer dan in januari. Afgelopen twee maanden was sprake van stabilisatie in de orderportefeuilles.

Alleen in de gww-sector deden zich fluctuaties voor. Zo daalde in de wegenbouw de werkvoorraad in april met vier tiende maand tot 5,3 maanden. In de grond- en waterbouw nam de hoeveelheid werk op de plank juist toe, met drie tiende maand naar 6,5 maanden.

Reageer op dit artikel