nieuws

Schermen van luchtbellen tegen verzilting

infra

Schermen van luchtbellen tegen verzilting

Schepen die via een sluis van zout naar zoet water varen, werken verzilting van het zoete water in de hand. Een combinatie van een waterscherm met zoet water en luchtbellen moet helpen dit te voorkomen.

Aannemerscombinatie Cofely, Hillebrand en Dekker werkt in de Krammerjachtensluis aan een scherm dat verzilting tegengaat. Het zoete water van het Volkerak-Zoommeer is hiermee te scheiden van het zoute Oosterscheldewater. Rijkswaterstaat laat het systeem deze maand inregelen. Zonder scheiding van zout en zoet water komt bij elke schutting ruim één miljoen kilo zout water in het zoete water, zegt projectleider Kees-Jan Meeuse van Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Reageer op dit artikel