nieuws

Havenbedrijf en RWS zoeken samenwerking bij baggerklussen

infra Premium

Havenbedrijf en RWS zoeken samenwerking bij baggerklussen

Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat gaan komende jaren nauw samenwerken bij het baggeren van de haven en de toegangsgeulen vanaf zee.

Door gezamenlijke inkoop en intensieve samenwerking bij de uitvoering van werkzaamheden kan het baggerwerk volgens de twee efficiënter worden uitgevoerd. Rijkswaterstaat en het havenbedrijf zijn verantwoordelijk voor het op diepte houden van delen van het watergebied. Rijkswaterstaat voor de vaargeulen op de rivieren en de toegangsgeulen vanaf zee; het havenbedrijf voor de havenbekkens. Het baggeronderhoud van beide is daardoor nauw met elkaar verweven.

Reageer op dit artikel