nieuws

Model beoordeelt toestand van persleiding riool

infra Premium

Rotterdam krijgt een beter zicht op de persleidingen van de riolering. De gemeente stelde er met de Stichting Rioned, Stowa en Royal Haskoning DHV een beoordelingsmodel voor op. De praktijk moet nu uitwijzen of de theorie voldoet. De bevindingen leggen de basis voor een handreiking.

De gemeente Rotterdam beheert ongeveer 312 kilometer persleidingen. Daarvan is 75 kilometer hoofdpersleiding in stedelijk gebied. Deze leidingen zijn cruciaal voor het afvalwatersysteem van de stad.

Rotterdam zegt tot nu toe onvoldoende inzicht te hebben in de kwaliteit en resterende levensduur van de persleidingen. En dus zegt de gemeente het antwoord schuldig te moeten blijven op vragen als ‘hoe lang kan een betonnen persleiding van vijftig jaar oud nog mee?’

Falende persleidingen lijden onder lekkage, kunnen constructief bezwijken en voeren minder water af. Rotterdam wil de kans op zulk falen inzichtelijk maken om mankementen voor te blijven. “Andere beheerders van persleidingen hebben daar ook baat bij”, zegt voorman Hugo Gastkemper van Rioned; de reden dat de gemeente met Rioned, Stowa en Royal Haskoning DHV door middel van een ‘proeftuin’ naar antwoorden zocht. Het project moet een generiek model opleveren waarmee beheerders stapsgewijs de toestand van persleidingen kunnen beoordelen.

Er is geen eenduidige oorzaak van problemen met persleidingen, leert het onderzoek. Net zo divers zijn de technieken om persleidingen door te lichten. Met het stappenplan kan de beheerder afwegen of vervangen van mankerende persleidingen niet goedkoper uitvalt dan verlenging van de levensduur.

Proeftuinen zijn een probaat middel om antwoorden te verzamelen voor een reeks al dan niet technische vragen over de riolering, vindt Gastkemper. Daarvan zijn er inmiddels zeven, met uitzicht op meer, hoopt Rioned.

Reageer op dit artikel