nieuws

Sloop voor wegen

infra

Sloop voor wegen

Rijkswaterstaat breidt het wegennet (A9-A10-A1-A6) tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA) tussen 2011 en 2020 uit om te voorkomen dat deze centrale verkeersader volledig dichtslibt.

Verbreding van de bestaande wegen, nieuwe bruggen, tunnels en viaducten zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer en kortere en betrouwbare reistijden. Bij Muiden en Muiderberg worden de A1 en A6 verbreed en wordt de A1 ook gedeeltelijk verlegd. Dit betekent de sloop van een aantal langs de snelweg staande boerderijen. De sloop wordt uitgevoerd door Beelen.

Reageer op dit artikel