nieuws

Riverenland krijgt extra waterberging

infra Premium

Riverenland krijgt extra waterberging

Waterschap Rivierenland legt 3,5 hectare waterberging aan. Dit gebeurt onder meer door het verbreden van sloten.

Dit gebeurt in de polder Oude Doorn nabij Almkerk. Verder kondigt de dijkbeheerder aan dat in het gebied natuurvriendelijke oevers worden aanglegd. Grond die vrijkomt bij het aanleggen van de waterberging wordt gebruikt bij een dijkversterkingsproject van waterschap Brabantse Delta. Bij de aanleg wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De polder is onderdeel van de inundatiewerken van het fort van Altena.

Reageer op dit artikel