nieuws

Historie Overijssel op digitale kenniskaart

infra Premium

Historie Overijssel op digitale kenniskaart

Nooit meer onverwachte archeologische vonsten in de bouwput aantreffen? Dat zou mooi zijn. De provincie Overijssel maakt met een interactieve kaart alle historische waarden inzichtelijk.

Met een muisklik is duidelijk waar oude wegen, historische dijken en oude nederzettingen zich bevinden. Met deze kaart hoopt de provincie enerzijds het Overijsselse erfgoed te beschermen en anderzijds de ontwikkeling van ruimtelijke plannen te vereenvoudigen. “De kaart kan direct gekoppeld worden aan kaarten met andere thema’s”, geeft de provincie aan. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen gekoppeld worden aan bestaande gebiedskwaliteiten.

Bekijk de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Overijssel

Reageer op dit artikel