nieuws

Bouwput voor afzinktunnel

infra

Bouwput voor afzinktunnel

Van bovenaf gezien roept deze overzichtelijke bouwplaats bij Leeuwarden associaties op met een vindplaats van oudheden. Misschien is het dat ook wel, maar zeker is in ieder geval dat aannemerscombinatie Boskalis/MNO Vervat hier bezig is met het grondwerk voor een aquaduct in rijksweg 31, onderdeel van het project ‘Haak om Leeuwarden’.

De haak is een onderdeel van de nieuwe ontsluiting van de stadsdelen West, Zuidwest en Zuid. Om te kunnen ontgraven, hebben de aannemers eerst waterkerende cement-bentonietwanden aangebracht die de bouwput droog houden. Daarna is deze in fasen tot ongeveer 11,5 meter onder het maaiveld uitgediept. Ondertussen wordt de voorbouwlocatie voor de zinktunnel geschikt gemaakt voor de eerste betonstort. Onder in de bouwput brengen de aannemers hiervoor zand en grind aan, dat dient als tijdelijke fundering voor de tunnel. Half november wordt de betonvloer gestort.

De tunnel is eind 2014 klaar om te worden afgezonken.

Reageer op dit artikel