nieuws

Wij-gevoel moet terug in spoorsector

infra

Wekenlang donderde het in de winter van 2012-2013 tussen Strukton Rail en ProRail. Daarna was het maandenlang stil. Het wij-gevoel moet terug in de spoorsector, concludeert een speciale onderzoekscommissie nu. Een nog te vullen database moet de staat van het spoor voor alle aannemers inzichtelijk maken.

< Vervolg van pagina 1

Hoe krijg je een verdeelde spoorsector weer in het gareel? ProRail schakelde een auditcommissie in.

Zolang de rechtszaak over het verloren onderhoudsgebied Eemland duurde, weigerde Strukton Rail mee te werken. Daarna leek alles al gauw weer koek en ei.

Strukton Rail verloor de rechtszaak over het prestatiegerichte onderhoudscontract (pgo) Eemland. De wens om alle andere aanbestedingen van pgo’s te staken tot er een beter modelcontract komt, is uiteindelijk wel ingewilligd. De algemene kritiek op pgo’s die eind vorig jaar staatssecretaris Mansveld bereikten, blijkt bovendien wel degelijk gegrond.

De opgetuigde auditcommissie constateert namelijk dat de pgo’s onderling te veel verschillen. Ook de doelstellingen van ProRail zijn niet duidelijk genoeg. En dus is het wachten op misverstanden.

Op advies van de commissie slaat ProRail een nieuwe weg in en komt met een nieuw standaardcontract. Spooraannemers die goed presteren, kunnen rekenen op een jaar contractverlenging.

De informatievoorsprong die aannemers hebben in de gebieden waar zij opereren, zijn zij na dit jaar overigens wel kwijt. Voor het eind van dit jaar moeten de technische gegevens van het spoor in één database worden vastgelegd. Ook komt er een nieuw kenniscentrum.

Een cultuuromslag in de spoorsector is misschien wel het allerbelangrijkste om de treinreiziger een betere dienst te bewijzen. Nu wijst men nog te veel naar elkaar. De bedoeling is dat er meer saamhorigheid ontstaat.

Alle aannemers zijn het met de uitgangspunten eens, inclusief met de reeds eerder aangekondigde bezuinigingen die ProRail moet doorvoeren. Om daarover geen misverstanden te laten bestaan, beloven BAM Rail, Volker Rail, Asset Rail en Strukton Rail zwart op wit dat zij geen procedure zullen beginnen tegen ProRail over het ondertekende convenant en over de uitwerking daarvan.

Reageer op dit artikel