nieuws

Aanbeveling SWOV: breder wegprofiel 80-kilometerweg

infra

Aanbeveling SWOV: breder wegprofiel 80-kilometerweg

Voor wegen waarop een snelheidslimiet geldt van 80 kilometer per uur moeten één standaardmaatvoering en een voorkeursvariant worden voorgeschreven. Deze moeten de huidige minimale ontwerprichtlijnen vervangen.

Daarvoor pleit de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De organisatie onderzocht de huidige veiligheidseisen die aan de dwarsprofielen van 80-kilometerwegen worden gesteld. Eén van de conclusies is dat veel van deze wegen door hun geringe breedte en bijvoorbeeld het ontbreken van een middenberm tot de onveiligste wegen in Nederland mogen worden gerekend.

De onderzoekers stellen dat de dwarsprofielen van de zogeheten enkelbaans gebiedsontsluitingswegen (GOW80-wegen) met 7,5 meter tot de smalste ter wereld behoren. SWOV beveelt aan de nieuwe maatvoering vast te stellen op een breedte van 8,5 meter (standaard) en 9,5 meter (voorkeur). Hierdoor kunnen de rijstroken, met 2,75 meter ook de smalste ter wereld, meer ruimte krijgen. In de voorkeursvariant zouden deze een breedte moeten krijgen van 3,3 meter.

Reageer op dit artikel