nieuws

Rivierenland besteedt dijkverbetering aan

infra

Rivierenland besteedt dijkverbetering aan

Waterschap Rivierenland heeft drie deeltrajecten dijkversterking van Hagestein tot Opheusden als één project in de markt gezet. Een uitzondering is gemaakt voor de dijksecties waarin zandremmend geotextiel wordt toegepast. Dit in verband met het innovatieve karakter.

De in totaal 30 kilometer die wel in zijn geheel wordt aanbesteed, wordt uitgevoerd als een engineering & constructcontract. Het gunningscriterium is meest voordelige inschrijving. Alternatieven zijn toegestaan. De clustering is opmerkelijk omdat er volgens de Aanbestedingswet in principe een verbod op rust.

Reageer op dit artikel