nieuws

Waterbouw kijkt gelaten toe

infra

Nederlandse waterbouwers kunnen nog niet veel betekenen voor de Duitse gebieden die kampen met wateroverlast. Op een team van Hunze en Aa’s en een bataljon van de genie na kijkt de Nederlandse waterbouw werkeloos toe.

Weinig pasklare oplossingen uit Nederland voor ondergelopen gebieden in Duitsland

Volgende week maandag wordt langs de A13 bij Delft een nieuwe dijkenproeftuin geopend: FloodProof Holland. Daar worden drie nieuwe flexibele waterkeringen uitgetest om zwakke plekken te versterken. Geen van de bedrijven is naar Duitsland afgereisd om daar zijn diensten aan te bieden. Ofwel het ontbreekt aan strategische voorraad voor de flexibele waterkeringen, ofwel aan contacten, leert een belronde langs de bedrijven. “We hebben nog maar 200 meter van onze box-barrier op voorraad”, meldt Bas Reedijk van BAM Infraconsult. “Ze zien ons al aankomen. Maar op termijn hopen we met allerlei waterschappen een soort landelijke pool op te zetten. Dan kun je echt iets betekenen.”

Kersvers hoogleraar waterbouw Bas Jonkman is een van de drijvende krachten achter FloodProof Holland. Hij staat te popelen om naar Duitsland af te reizen om ter plekke poolshoogte te nemen. Hij brak al eerder een lans voor waterbouwkundig ramptoerisme, “aangezien je daar altijd iets van opsteekt”. Zo bezocht hij New Orleans kort na Katrina. Dat leidde tot een brede internationale discussie over het verschijnsel pipingdat tot dan vooral door bestuurders werd genegeeerd.”

Van Deltares is nog niemand spoorslags naar Duitsland afgereisd om met collega’s daar het hoogwatervoorspelsysteem, zoals Fews, nog eens door te nemen. Zo’n exercitie volgt misschien later, meldt hydroloog Micha Werner. “Bij het hoog water in 2002, toen de Elbe-regio ook blank stond, hebben we dat ook gedaan. Toen luidde de conclusie dat onze dijken het gehouden zouden hebben, als het stroomgebied van de Rijn door dergelijke uitzonderlijke regenval was getroffen.”

> pagina 10: Proefbassin komt voor Elbe te laat

Reageer op dit artikel