nieuws

Utrecht spaart voor laatste stukje Catharijnesingel

infra

De Utrechtse bevolking wacht al jaren op het terugbrengen van het water in de Catharijnesingel. Maar ook nu het stationsgebied is veranderd in een grote bouwput, is de financiering nog steeds niet rond. De gemeente Utrecht wil het bedrijfsleven inschakelen om het rondvaren van de Utrechtse binnenstad na veertig jaar weer mogelijk te maken.

Het gemeentebestuur presenteerde het plan onlangs in de voorjaarsnota. Utrecht reserveert zelf dit jaar al 1,25 miljoen voor de realisatie, die uiterlijk in 2019 een feit moet zijn. De totale kosten worden geraamd op 11 tot 14 miljoen euro. Sinds de start van de grootschalige aanpak van het stationsgebied is het terugbrengen van het water in de Catharijnesingel altijd een belangrijk argument geweest.

Het noordwestelijke deel van de Utrechtse Stadsbuitengracht, een twaalfde-eeuwse verdedigingslinie rond de binnenstad, werd in de jaren zeventig gedempt om plaats te maken voor een doorgaande weg met een tunnel (Catharijnebaan) en een parkeerplaats (Weerdsingel). In 2001 werd de Weerdsingel opnieuw opengegraven. Bij de Catharijnesingel bleek de praktijk weerbarstiger. Waar de Utrechtse bevolking in een referendum over het Stationsgebied nog stemde ter faveure van een brede singel met weelderige groenzones erlangs, bleken verschillende ontwerpkeuzes voor winkelcentrum Hoog Catharijne de gracht op delen te hebben teruggebracht tot een smalle betonnen bak.

Voor een groot deel van het laatste stuk gracht is de financiering, zo’n 25 miljoen euro, overigens rond; het aansluitende deel op de Weerdsingel tot en met het Stationsgebied worden meegenomen in de huidige bouwontwikkelingen en zal al in 2015 klaar zijn. Maar juist het laatste stukje van een paar honderd meter singel vallen buiten de Stationsgebiedsontwikkeling en wordt pas in een latere fase ontwikkeld. En daarvoor is nog geen dekking, liet het stadbestuur al enige tijd geleden weten. Tijdens een bijeenkomst van de raadscommissie zei wethouder Everhardt dat hij het plan kansrijk acht. Volgens de gemeentewoordvoerder was nog niet bekend of er zich al geïnteresseerde marktpartijen hebben gemeld.

Reageer op dit artikel