nieuws

Adviseurs voor gebruik van granulaat in wegenbouw

infra Premium

Beton- en menggranulaat doet het goed als fundatiemateriaal voor wegen. Wegbouwkundig adviesbureau KOAC-NPC legt vandaag de bijzonderheden ervan uit op een congres tijdens Infratech.

De details komen uit het handboek ‘Funderingsmaterialen in de wegenbouw’ dat deze zomer verschijnt bij CROW.

Het handboek vat de bevindingen samen van ruim dertig jaar onderzoek naar funderingsmaterialen in de wegenbouw. “Dat heeft meer dan honderd deels slecht toegankelijke onderzoeken opgeleverd”, zegt Christ van Gurp, sectormanager Onderzoek en Advies van KOAC-NPC.

De laatste studie is een promotie-onderzoek van Dongxing Xuan voor de TU Delft. Zijn onderzoek bevat een rekenmethode om de mechanische eigenschappen en de vervormingskarakteristieken van cementgebonden recyclinggranulaat te voorspellen. Tot dan toe was dat moeilijk vanwege de diverse materialen. Recyclinggranulaat bevat baksteen, beton, cement en keramisch materiaal.

Proeven leerden Xuan dat de samenstelling van het granulaatmengsel de doorslag geeft. Hij ontwikkelde op basis daarvan zijn model en enkele richtlijnen voor de optimalisatie van granulaatmengsels.

Menggranulaat is een prima materiaal voor wegfunderingen, vindt Van Gurp. “Het voorkomt dat relatief hoogwaardige grondstoffen opgaan aan een laagwaardiger toepassing.” Vanwege de grotere korrels hoeft aan menggranulaat minder cement te worden toegevoegd om tot de gevraagde mechanische eigenschappen te komen. Dat beperkt krimp en het risico van reflectiescheuren door de bovenliggende verharding.

Reageer op dit artikel