nieuws

Nachtwerk op spoor blijft voorlopig gelijk

infra

De hoeveelheid nacht- en weekendwerk op het spoor blijft voorlopig gelijk. ProRail is niet van plan te tornen aan de buitendienststellingen voor spoorbouwers. Dat verklaarde topvrouw Marion Gout van ProRail tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers. – Dit jaar verwacht de spoorbeheerder 1,3 miljard euro te investeren in spoorprojecten. Daarvan slokken de grote stationsprojecten ongeveer eenvijfde deel op en wordt voor ruim 300 miljoen euro in onderhoud gestoken. OV-Saal en PHS/metro-rijden zullen de komende tijd het stokje van de grote stationslocaties gaan overnemen als het gaat om de lopende mega-projecten.

< vervolg van pagina 1

De spoorbeheerder is tevreden over de prestaties die tot op heden zijn neergezet. Bijna 90 procent van de treinen rijdt op tijd (minder dan drie minuten vertraging), het aantal grote verstoringen is teruggebracht naar gemiddeld een per jaar en in 2006 kwam voor het laatst een spoorwerker om het leven. “Maar we moeten van goed naar excellent”, is de stelling van Gout van ProRail. Tot 2015 zijn daarvoor vier speerpunten vastgesteld die ook zijn weerslag hebben richting de spoorbouwers.

Bovenaan de verlanglijst staat een veiliger spoor, met nul vermijdbare ongevallen, direct gevolgd door een betrouwbaar spoor met nul vermijdbare verstoringen. “Het streven is om 95 procent van de treinen op tijd te laten rijden en we willen daarbij nooit meer onder de 85 procent zakken en tot slot zetten we in op duurzaamheid. Daarbij streven we naar trede 5 van de CO2-ladder, maar we willen ook het energieverbruik met 30 procent beperken. Daar gaan we bij de gunning van nieuwe contracten op letten.”

Om het aantal verstoringen terug te dringen, heeft Gout de bouwers hard nodig: “We willen van curatief naar meer preventief onderhoud en willen serieus aanbevelingen van aannemers overnemen om het spoor in een betere conditie te krijgen. De prijs geeft daarbij uitdrukkelijk níet de doorslag”, verklaart de topvrouw klip en klaar.

Daarbij wordt voorlopig niet getornd aan de hoeveelheid nacht- en weekendwerk, stelt Gout. “Het voorkomen van buitendienststellingen is leidend.” Zij is, in tegenstelling tot Rijkswaterstaat, voorlopig niet van plan daarop te bezuinigen. “We hebben daarbij ook minder mogelijkheden om het spoor deels af te sluiten of om te leiden. Het is bij ons alles of niets.”

Bovendien formeert ProRail bij onverklaarbaar veel storingen speciale expertteams om de problemen op te lossen. Dat is onlangs gebeurd bij de lijn Merwede-Linge.

Reageer op dit artikel