nieuws

Verbindingsweg mag door Stelling van Amsterdam

infra

Beverwijk kan verder met de aanleg van de oostelijke verbindingsweg tussen de N197 en de afslag Beverwijk van de A 9. De provincie Noord-Holland vindt de plannen voor de passage van het Fort aan de Sint Aagtendijk van meer dan voldoende kwaliteit.

De verbindingsweg was jarenlang een heet hangijzer. Het gaat om een afstand van slechts 1200 meter,maar het doorsnijdt de Stelling van Amsterdam. Er zijn ingrepen nodig in inundatiekanalen, liniedijken en de openheid van het schootsveld. In principe verbiedt de provincie bouwen in dit werelderfgoed uit het einde van de negentiende eeuw. Toch is vorige week ontheffing verleend.

“We maken het stellingsysteem juist beter zichtbaar”, zegt gemeentelijk projectleider Rob Boom. Samen met het programmabureau Stelling van Amsterdam maakte de gemeenten een zogeheten beeldkwaliteitsplan. “Het inundatiekanaal waarmee het gebied ten westen van het fort onder water kon worden gezet, was in de loop van de tijd verworden tot een slootje. Straks is het kanaal weer te herkennen. Daarvoor was aanvankelijk de bouw van een moderne brug voorzien. Vanwege de hoge kosten daarvan is uiteindelijk gekozen voor de plaatsing van een duiker. Ook het schootsveld van het fort, het gebied waar indertijd niet of maar beperkt mocht worden gebouwd, en de liniedijk worden beter zichtbaar gemaakt.”

Boom verwacht dat de aanleg van de weg – belangrijk voor verbetering van de ontsluiting van Beverwijk –nog dit jaar kan beginnen. Als het Rijk de laatste vergunning vanwege de aanwezigheid van vleermuizen heeft verleend.

Afgelopen zomer al werd de opdracht na aanbesteding gegund aan Aannemingsbedrijf Van Gelder.

Reageer op dit artikel