nieuws

Bouwfraude kost Vlaanderen miljoenen

infra Premium

Bouwfraude kost Vlaanderen miljoenen

In Vlaanderen worden miljoenen euro’s verspild bij de bouw van bruggen, oevers en andere werken aan waterwegen en zeekanalen.

Met aannemers afgesproken prijzen voor contracten blijken vaak fors te zijn overschreden, tot 214 procent van het oorspronkelijke contract. Dat concludeert het Belgische Rekenhof na een onderzoek. De grootscheepse geldverspilling is niet alleen te wijten aan onzorgvuldigheid bij de ambtenarij, maar ook aan corruptie.

Lees het rapport van het Belgische Rekenhof

Reageer op dit artikel