nieuws

Pipingproef

infra

Bij de laatste toetsing werd maar liefst 28 van de 33 kilometer boezemkade in Polder Heerhugowaard afgekeurd. De waterkering zou gevoelig zijn voor piping, zandvoerende wellen die de dijk ondermijnen. Herstel kost misschien wel 20 miljoen euro, terwijl hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier eigenlijk het idee heeft dat er weinig aan de hand is. Probleem is dat […]

Bij de laatste toetsing werd maar liefst 28 van de 33 kilometer boezemkade in Polder Heerhugowaard afgekeurd. De waterkering zou gevoelig zijn voor piping, zandvoerende wellen die de dijk ondermijnen. Herstel kost misschien wel 20 miljoen euro, terwijl hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier eigenlijk het idee heeft dat er weinig aan de hand is. Probleem is dat de toetsingsregels zijn gebaseerd op onderzoek naar rivierdijken en niet naar boezemkades. Daarom is het hoogheemraadschap een proef gestart aan de Huygendijk in Heerhugowaard. Komende dagen wordt daar een maatgevend hoogwater gecreëerd, terwijl de zandlaag onder de dijk wordt kortgesloten met het boezemwater door de vaart plaatselijk tot aan de zandlaag uit te baggeren. Waterschappen in het land kijken gespannen mee, want Hollands Noorderkwartier is niet het enige waterschap dat worstelt met de te strenge rekenregels. Foto: Martin Mooij

> pagina 10: ‘Rekenregels voor piping te streng’

Reageer op dit artikel