nieuws

Ketenintegratie staat nog in de kinderschoenen

infra

Ketenintegratie staat nog in de kinderschoenen

De toenemende complexiteit van grote infraprojecten in combinatie met nieuwe aanbestedingsvormen dwingt ingenieursbureaus tot een herbezinning op hun rol. Werden ze vroeger ingehuurd als onafhankelijke deskundigen, tegenwoordig maken ze vaak deel uit van een keten waarvan de partners elkaars bijdrage kritisch tegen het licht houden.

“Grote infraprojecten worden steeds meer als één geheel op de markt gezet,” zegt Klaas Strijbis, directeur van Movares. Die ontwikkeling begon met de introductie van d&c-contracten, aanvankelijk met name door Rijkswaterstaat. “Vroeger traden grote wegenbouwers als Heijmans, BAM en Volker Wessels op als aannemer, nadat de ingenieursbureaus de planvoorbereiding en engineering hadden gedaan. Nu is de aannemer verantwoordelijk voor het totale traject, van voorbereiding tot ontwerp, van engineering tot bouw en onderhoud. Er wordt veel meer aan de markt als geheel overgelaten.”

Deze ontwikkeling had onder andere tot gevolg dat de grote aannemers hun eigen ingenieursbureaus oprichtten, met soms wel honderden medewerkers. De inbreng van de bestaande ingenieursbureaus kwam daarmee in een ander daglicht te staan. Het antwoord daarop is specialisatie. Strijbis: “Als wij als partij aantrekkelijk willen blijven, moeten wij ons richten op (top)specialismen en topspecialisten. Daarnaast zijn er voor ons meer kansen om onze expertise in te zetten tijdens de uitvoerings- en beheer- en onderhoudsfasen”.

DHV-topman Piet Besselink signaleert dezelfde ontwikkeling. “Bij infra werken we steeds meer integraal met uitvoerende partijen. Ingenieursbureaus leveren vaak maatwerk, aanvullend op het werk van de ingenieurs die de aannemer al in dienst heeft,” zegt Besselink. “Het ingenieursbureau schuift op richting uitvoering. Het is wat meer een glijdende schaal geworden. Je ziet ook strategische samenwerking met aannemers ontstaan, zie de overname van Strukton door Oranjewoud.”

Besselink noemt het een vorm van ontzuiling. “We zaten altijd uitsluitend aan de ontwerpkant. Nu houden we ons ook bezig met beheer en onderhoud. In Geleen hebben wij een deel van het DSM-terrein in onderhoud. Speciaal voor die taak hebben we mensen overgenomen van de DSM Beheer en Onderhoud organisatie die dit werk altijd zelf deed. Wij zijn er ook PAS 55 (norm van Britisch Standards Institute die handvatten aanreikt voor optimaal management van primaire productiemiddelen en infrastructuur, red.) voor gecertificeerd. Wij hebben de kennis om dat slim te doen. Dat geldt ook voor vastgoedbeheer, dat we voor verschillende gemeenten doen, en voor wegbeheer.”

Ketenintegratie staat bij infraprojecten nog maar in de kinderschoenen, meent Besselink. “Er wordt efficiënter gewerkt. We zitten al met veel partijen aan tafel, zelfs kennisinstituten schuiven aan. Maar ik denk dat we nog wel een paar slagen kunnen maken, zeker wat kostenbesparingen betreft. Met name BIM zou wat serieuzer aangepakt kunnen worden. Dat zou vooral bij tunnelprojecten goede resultaten kunnen opleveren.”

“Er is nog een hoop te leren,” zegt ook Annemiek Nijhof, bestuurder van de Tauw Groep. Intensieve samenwerking met andere partijen, van juristen tot aannemers, is ook voor dit bureau dagelijkse praktijk geworden.

Ketensamenwerking stelt specifieke eisen aan de schakels die er deel van uitmaken, vindt Nijhof. “Ze moeten veel meer doen dan alleen elkaar als in een estafette het stokje doorgeven. Ze moeten zich serieus in elkaar verdiepen en zich afvragen: wat ging er vooraf aan mijn bijdrage, en als ik mijn bijdrage straks inlever, wat kan de volgende schakel daar dan mee.” Een dergelijke onderlinge betrokkenheid is volgens Nijhof onmisbaar bij infraprojecten in de 21ste eeuw, die zich kenmerken door een hoge mate van complexiteit. “Infra is ooit begonnen met simpele verbindingen tussen A en B. Tegenwoordig heb je te maken met gebiedsontwikkeling en complexe inpassingsvraagstukken. Het is een veelomvattend traject dat moet worden uitgewerkt tot op de millimeter. Daar heb je heel veel verschillende deskundigen bij nodig. Het vergt veel tact, geduld en creativiteit om al die mensen met elkaar te verbinden. Maar het is wel veel leuker werken dan vroeger in het oude lineaire proces.”

Reageer op dit artikel