nieuws

‘Voldoen aan BREEAM uitdaging voor infra’

infra

BREEAM-NL Infra wordt een interessant instrument voor opdrachtgevers om prestatie-eisen voor te schrijven in aanbestedingen. “Door de levenscyclus van wegen en kunstwerken te verduurzamen zijn de exploitatiekosten en milieu-effecten op langere termijn veel minder dan bij een project dat in het ontwerp niet is geoptimaliseerd volgens de BREEAM-standaard.”

Dat zegt Peter Gosselink, namens Royal Haskoning lid van de kerngroep die de BREEAM-NL richtlijn voor de infrasector opstelt. Voor opdrachtnemers zal het voldoen aan de BREEAM-standaard in zijn ogen een grote uitdaging zijn, omdat deze een andere planaanpak vergt dan men gewend is.

Het nemen van allerlei duurzame maatregelen en het laten uitvoeren van assessments vergen een voorinvestering. Gosselink gelooft dan ook dat in eerste instantie alleen omvangrijke en cruciale infrawerken in aanmerking komen. “De hogere aanvangskosten verdienen zich op termijn terug door lagere onderhoud- en vervangingskosten van een infra-object. Er is overigens ook een light-assessment in de maak voor kleinschaligere infraprojecten.”

De kerngroep hanteert negen hoofdcriteria: management, stakeholders en omwonenden, energie, water, bodem, materialen, landgebruik/ecologie en inpassing, omgevingskwaliteit en duurzaam gebruik van de infrastructuur.

Elk criterium bevat subcategorieën (credits) waaraan beoordelingscriteria worden gehangen. Onder management hangen bijvoorbeeld MVO en verantwoording afleggen. Bij omgevingskwaliteit zijn onder anderen het minimaliseren van vervuild regenwater, luchtkwaliteit en beperking van geluid- en trillingshinder ondergebracht. De kerngroep discussiëert of veiligheid een extra categorie wordt vanwege de breedte van het begrip. “Arbo-veiligheid, tunnelveiligheid, machineveiligheid en verkeersveiligheid zijn thema’s die afzonderlijk op hun merites moeten worden beoordeeld.”

Reageer op dit artikel