nieuws

Noord-Holland spaart wegen bij bezuinigen

infra

Noord-Holland spaart wegen bij bezuinigen

De provincie Noord-Holland blijft fors investeren in onderhoud en beheer van wegen en natuur. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten in de zogenoemde Kaderbrief 2013.

Uitgangspunten voor de begroting 2013 zijn een sluitende begroting, geen verhoging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting en een beperkte indexering. Bij een taakstelling van 5,4 miljoen euro minder uitgaven leidt dit ertoe dat er geen geld meer is voor nieuw beleid.

GS leggen dan ook de nadruk op de kerntaken van de provincie, ruimtelijke economie, mobiliteit en cultuurhistorie. Vanaf 2015 wordt gestart met het voor zover nodig structureel afbouwen van de niet-kerntaken. GS beloven nu dus wel dat – passend binnen de kerntaken – het onderhoud en beheer van wegen gespaard blijft.

Reageer op dit artikel