nieuws

Helft minder asfalt op weg met schuimbitumen

infra

Helft minder asfalt op weg met schuimbitumen

Een fundering met schuimbitumen blijkt zo sterk dat het asfaltpakket er bovenop half zo dik kan. In Hellevoetsluis wordt het compleet in situ gerealiseerd met hergebruikte hoogovenslakken.

De Zuid-Hollandse gemeente had al diverse onderzoeken laten uitvoeren naar een reconstructie van de Nieuweweg aan de noordoostkant van Hellevoetsluis. De fundering van hoogovenslakken is door plaat- en bloemkoolvorming onbruikbaar geworden. Een bekend verschijnsel bij dit type funderingen. Na dertig tot veertig jaar gaat de bindingsreactie verder en ‘spat’ de fundering.

Alle bureaus en aannemers die de gemeente afgelopen jaren raadpleegde adviseerden daarom het complete pakket van fundering met deklagen af te voeren en te vervangen. Dat zou de gemeente zeker op een miljoen euro komen te staan.

Daarom zocht de gemeente contact met Ingenieursbureau Drechtsteden. Ries van der Pijl van dat bureau achtte het zinvol te onderzoeken of de bestaande fundering met behulp van schuimbitumen kon worden opgewaardeerd. Daarbij wordt hete stoom via spuitmonden in bitumen gespoten, dat daardoor gaat schuimen. In combinatie met een lichte dosering cement leverde het een granulaat op dat volgens laboratoriumproeven een belasting tot 3500 megapascal aan kan. Gangbaar hydraulisch menggranulaat van metsel- en betonpuin blijft steken bij een waarde van 600 MPA.

Van der Pijl was begin jaren ’90 toen hij nog bij een aannemer werkte, betrokken bij reconstructie van een weg bij Schoonhoven waar schuimbitumen op die manier werd toegepast. Hij werkte al lang en breed bij Ingenieursbureau Drechtsteden toen hij door de wegbeheerder werd benaderd met de vraag wat er nu was gebeurd. De bewuste weg was namelijk de enige weg op de slappe veenbodems in de regio waar geen problemen optraden. Dat prikkelde Van der Pijl ertoe de techniek ook toe te passen bij een weg in Dordrecht. Een zwaarbelaste weg in het havengebied werd op die manier aangepakt en ligt er vijf jaar na dato volgens de gemeentelijk ingenieur nog strak bij.

Machine

De Nieuweweg in Hellevoetsluis wordt deze week onder handen genomen door Rasenberg en onderaannemer Bel Wegenbouwservice. Beide bedrijven hebben ervaring met schuimbitumen.

Bijzonder is volgens Van der Pijl de stabilisatiemachine die Bel inzet. Die freest fundering en asfalt los, mengt het met bitumen en stoom en legt het achter zich direct weer neer als nieuwe fundering. Voor het cement is een extra grote silo bovenop de stabilisatiemachine geplaatst. Na een aantal gangen met de wals kan het asfalt er direct bovenop. Niet meer het 20 centimeter dikke pakket dat er lag, maar een half zo dik pakket. Alles bij elkaar levert het een flinke besparing op. De totale kosten van de reconstructie bedragen met 500.000 euro de helft van de eerdere plannen.

Bijkomend voordeel van funderingen met schuimbitumen zijn volgens Van der Pijl dat verkeer er tijdens de werkzaamheden gewoon overheen kan rijden. Daar wordt de binding alleen maar sterker van. In Hellevoetsluis is dat voordeel overigens niet benut. De gemeente koos ervoor het 750 meter lange wegdek één week compleet af te sluiten en in die tijd het werk uit te voeren. Minder dan de helft dan er normaal voor staat.

De bespaarde CO 2-uitstoot over de complete levensduur van de weg is berekend op 20 procent.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels