nieuws

Vliegende brigade kenniscoaches helpt regio met beheer van water

infra

Een soort vliegende brigade met toppers uit de (afval)waterketen. Zo noemt Gert Dekker van Stichting Rioned de kenniscoaches die een oplossing zoeken voor het beheer van (afval)water zoals het Bestuursakkoord Water die graag ziet. Het zijn kwesties die realisatie van de doelen van het bestuursakkoord in de weg staan en beheer van (afval)water in de regio hinderen.

In het Bestuursakkoord Water maken Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven zich samen sterk voor een mooi, veilig, schoon, gezond en duurzaam beheer van het watersysteem en de waterketen. Volgens Dekker, medeopsteller van het akkoord, is het doel een kwalitatief beter beheer tegen zo laag mogelijke kosten. Kenniscoaches helpen de partijen obstakels op te ruimen die uitvoering van het akkoord in de weg staan.

Staatssecretaris Joop Atsma (infrastructuur en milieu) steunt de kenniscoach met een subsidie. Op die manier wil hij een extra impuls geven aan de uitvoering van het Bestuursakkoord Water. De bewindsman wil vooralsnog geen externe beroepsadviseurs als kenniscoach.

Dekker werft als coördinator namens de Stichting Rioned, die verantwoordelijk is voor het programma kenniscoachen bij de gemeenten, de waterschappen, de drinkwaterbedrijven en het Rijk. “Naar verwachting bestaat er behoefte aan zo’n twintig kenniscoaches.”

Wie een kenniscoach wil inhuren, moet nog even geduld hebben. Ergens in maart hoopt Rioned de eersten te kunnen voorstellen. Het profiel moet nog worden vastgesteld, maar Dekker laat nu al weten veel waarde te hechten aan ervaring, kennis en kunde.

“Met die kwalificaties moet de coach vooral luisteren naar wat de betrokken partijen willen en ze van tijd tot tijd een spiegel voorhouden.” Hiermee moet een coach goed zijn weg kunnen vinden in een regio. “Een kenniscoach is geen mediator”, benadrukt Dekker. Compromissen tussen overheidspartijen zijn niet altijd het beste voor de belastingbetaler; uitvoeren van een beheertaak tegen de laagste maatschappelijke kosten staat voorop.

Extra impuls

De kenniscoaches zijn beschikbaar voor alle samenwerkende gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven.

De afspraken in het Bestuursakkoord worden uitgevoerd in 65 regio’s. Deze vallen grotendeels samen met het werkgebied van de 26 waterschappen of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het beheer van het (afval)water in deze regio’s loopt naar behoren, vindt Dekker. “De kenniscoach moet aan de uitwerking een extra impuls geven en ervoor zorgen dat het op een hoger plan komt te staan.”

Een regio mag maximaal vijftien dagen een beroep doen op een kenniscoach, daarna stopt de subsidiebijdrage van het Rijk. De coaches rekenen een dagtarief. Het ministerie van I&M betaalt de helft van de kosten, terwijl de regio de andere helft bijpast.

Dekker heeft intussen ruim vijftien jaar ervaring met stedelijk waterbeheer. De afgelopen vijf jaar was hij onder meer programmacoördinator van de gemeentelijke ambassadeurs water bij de VNG. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming van het Bestuursakkoord Water.

Als coördinator verzorgt Dekker de informatie aan de regio’s, de werving van kenniscoaches en de koppeling van regio (vraag) en coach (aanbod). Hij wordt begeleid door vertegenwoordigers van het ministerie van I&M, de VNG, de Unie van Waterschappen, Vewin en Stichting Rioned.

Reageer op dit artikel