nieuws

Sanering vuile bodems op schema

infra

Sanering vuile bodems op schema

De sanering van verontreinigde bodem lijkt steeds behapbaarder te worden. Dat schrijft staatsecretaris Atsma (milieu) in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanvankelijk werd de omvang van alle potentieel verontreinigde bodemlocaties op 250.000 geschat, op basis van historisch onderzoek. 16.000 daarvan zouden het best met spoed gereinigd kunne worden. Een schatting op basis van veronderstelde verontreinigingen en het bestaande bodemgebruik. “Bevestiging van de verontreiniging gaat op basis van veldonderzoek. Dat is kostbaar en vergt tijd”, schrijft Atsma. Daarvan zijn naar schatting 1200 tot 1800 locaties risicovol voor de volksgezondheid. Na saneringen, gebleken gebrek aan risico voor de volksgezondheid en het verwijderen van dubbelingen blijven nog 414 locaties over. De kosten zijn geraamd op 300 miljoen euro, die volgens de staatssecretaris al gedekt zijn in verschillende begrotingen.

Reageer op dit artikel