nieuws

Ruimte voor woningbouw door komst A4

infra

Door het tunneldak van de A4 Midden-Delfland te bestemmen voor sport en recreatie ontstaat elders in de stad op drie sportparken ruimte voor woningbouw.

Dit schrijft het gemeentebestuur van Schiedam in de zojuist gepubliceerde Woonvisie 2030. Schiedam heeft behoefte aan 3500 nieuwe, vooral grondgebonden woningen in uiteenlopende prijsklassen.

In de Woonvisie van 2009 ging de gemeente Schiedam nog uit van 4000 nieuwe woningen. De nu geschetste behoefte is gebaseerd op een verwachte groei van het aantal inwoners én op de sloopplannen van 1500 verouderde woningen door corporatie Woonplus.

Reageer op dit artikel