nieuws

Commissie hekelt spoorbeleid

infra

In het rapport ‘Wissel op de toekomst’ schrijft de tijdelijke Kamercommissie Spoor (commissie-Kuiken) zich ernstig zorgen te maken over het spoor. Het risico is dat de kwaliteit van het spoor zal verslechteren als het huidige beleid wordt voortgezet.

Het kortetermijndenken van de minister van Infrastructuur & Milieu en van ProRail en NS is fnuikend voor de kwaliteit van het spoor. Een langetermijnvisie moet er komen.

Het huidige beleid richt de focus veel te veel op de laagste prijs en kostenbesparing op de korte termijn.

De commissie vindt dat ProRail veel meer moet sturen op de resterende levensduur van het spoor in plaats van op louter laagste aanschafprijs en onderhoud op de korte termijn.

Mede ingegeven door besparingen die de minister voorschrijft, kiest ProRail voor selecteren op de laagste prijs bij klein onderhou. Aan groot onderhoud wordt 20 procent minder uitgegeven. En dat terwijl internationale vergelijkingen aantonen dat de uitgaven voor spooronderhoud en -vervanging al zeer laag zijn.

De commissie verwijt de minister dat zij meer geïnteresseerd is in kostenbesparingen op de korte termijn dan in ontwikkeling van een robuust spoornetwerk. Het wordt derhalve hoog tijd een langetermijnvisie te ontwikkelen, zodat kan worden getoetst of de huidige investeringen helpen zo’n netwerk te krijgen.

Een probleem voor de minister is overigens dat haar sturingsmogelijkheden op zowel ProRail als NS te gering zijn. De beheersconcessie van ProRail en de concessie van NS voorzien daar onvoldoende in.

Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat de Hanzelijn, bedoeld om de reistijd naar Noord-Nederland 20 minuten te verkorten en ontworpen is voor een snelheid van 200 kilometer per uur, is uitgerust met het Europese beveiligingssysteem ERTMS. Kosten: een slordige miljard euro. NS heeft echter besloten gebruik te maken van treinen die zijn uitgerust met het ATB-systeem waarmee maximaal 140 kilometer per uur kan worden gereden.

Tot nu toe is geen beslissing genomen over de invoering van ERTMS op het totale spoornetwerk. Zou die er wel zijn, dan ontkomt NS er niet aan de treinen hiermee uit te rusten.

> pagina 15: commentaar

Voor het rapport van de commissie-Kuiken zie www.cobouw.nl/bijlagen

Reageer op dit artikel