nieuws

Gewapende grond biedt snelle uitkomst voor A74

infra Premium

Voor de aanleg van de nieuwe snelweg tussen Venlo en de Duitse grens staan slechts 13 maanden. Vanwege de grote tijdsdruk is gekozen om een aantal nieuwe viaducten op het 2,5 kilometer lange tracé met gewapende grond te realiseren. Deze snelle, flexibele en materiaalbesparende bouwwijze leverde uiterst slanke betonconstructies op.

De reconstructie tot volwaardige snelweg van twee maal twee rijstroken voorziet onder andere in negen kunstwerken. Dura Vermeer begon november vorig jaar met de voorbereidende werkzaamheden van de weg die voor april 2012 – de opening van de Floriade in Venlo – gereed moet zijn. Inmiddels is circa 95 procent van het werk gereed. ‘‘De moeilijkheid bij dit project is dat planvorming en realisatie synchroon liepen. Van begin af aan zijn we op zoek gegaan naar snelle en flexibele oplossingen om de strakke planning te halen. Het is streven naar een optimum tussen kosten, kwaliteit en tijd waarbij de eindoplevering allesbepalend is”, aldus Jules Janssen van Dura Vermeer, projectmanager van de A74.

Door de krappe bouwtijd koos de aannemer om nieuwe kunstwerken zo veel mogelijk op staal te funderen. In plaats van conventionele gewapende betonconstructies met paalfundering werd daarnaast gekozen voor gewapende grondconstructies.

Viaduct ’t Brook, een 9 meter hoog kunstwerk waar de A74 over de A73 heen gaat, vormde het hart van het werk. De grondkerende constructie is opgebouwd uit horizontale geogrid wapeningslagen van 50 centimeter dik met avi-slak als ophoogmateriaal. De aanleg van deze 100 meter lange kruising ging januari van start en was zes maanden later al in gebruik. De gekozen bouwwijze scheelde volgens Janssen “minstens twee maanden bouwtijd”.

De schuine kruising is uitgevoerd als zogeheten pergolaconstructie. “Een open constructie met een overspanning van 20 meter is technisch gezien vrij lastig. De weg staat niet haaks op de snelweg en heeft een lage kruisingshoek van circa 22 graden’’, weet Janssen. ‘‘Door de extreme kruisingshoek ontstaat er een excentrische horizontale grondbelasting op het kunstwerk die niet is op te nemen met een gangbare fundering op palen. Met gewapende grond werkt de excentrische belasting niet meer op het kunstwerk.”

De ruimte tussen de gewapende grond en de betonwanden werd gevuld met eps. De betonwand van ’t Brook is slechts 80 centimeter dik. Janssen spreekt van “een stabiele, stijve en slanke constructie. De betonnen wanden hoeven door de gewapende grond alleen het (weg)dek te dragen en geen gronddruk op te vangen. Het prefab dek ligt los op de wanden.”

Door de constructie met geokunststoffen zijn de wanden vrijdragend waardoor de open betonconstructie aanzienlijk slanker gedimensioneerdkon worden. Een voegloze overgangsconstructie met onder andere gewapend asfalt tussen het betonnen dek en de aarden baan bespaart een dure uitkragende betonconstructie.

Vervormingen

De bouwwijze is ook toegepast bij het zuidelijk gelegen viaduct Steilrand, twee losse viaducten die de ecologische verbinding vormen tussen de noord- en zuidzijde van de A74. Met een hoogte van 11 meter is dit het hoogste punt van het tracé. Janssen: “Een gewapende grondconstructie van zo’n hoogte in een snelweg, met daarop landhoofden en gefundeerd op staal, is vrij uniek. Het verticale en horizontale vervormingsgedrag is vooraf moeilijk te voorspellen. We hebben hier al in een vroeg stadium zoveel mogelijk risico’s proberen weg te nemen om zo de negatieve effecten van zetting uit te sluiten.”

Uit voorzorg werd eerst grondverbetering van twee meter hoog aangebracht. Voor de landhoofden heeft gedurende een week voorbelasting op de gewapende grond gelegen waarmee 15 millimeter zetting werd gerealiseerd. “De uiteindelijke zetting bedroeg 11 millimeter, dat is gezien de hoogte minimaal.”

Afwerking

Door de wand licht naar achteren te laten hellen kon de cosmetische afwerking (schanskorf uiterlijk) relatief eenvoudig en uiterst vlak worden uitgevoerd. Kenmerkend voor het werk noemt Janssen de vele fluctuaties in hoogte. Zo ligt het 58 meter lange ecoduct Ulingsheide 7 meter beneden maaiveld. In totaal wordt hier een half miljoen kuub grond verzet. Tegelijkertijd wordt ook nog eens 35.000 vierkante meter geluidsscherm vervangen c.q. aangebracht.

“We onderscheiden 25 verschillende types. Door standaardisatie van funderingen, poeren en sloven gebeurt ook dat uiterst efficiënt. Daarbij spreiden we waar nodig dezelfde werkzaamheden over verschillende leveranciers. Alles is hier ondergeschikt aan het strakke tijdschema.”

Projectgegevens

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Aannemer: Dura Vermeer

Ontwerp kunstwerken: Quist Wintermans Architecten

Engineering kunstwerken/schermen: Royal Haskoning

Wegontwerp en beplantingsplan: Advin

Grondwerk: Kuijpers Kessel

Start bouw: najaar 2010

Oplevering: maart 2012

Reageer op dit artikel