nieuws

Provincie Zuid-Holland steunt onderzoek naar getijdencentrale

infra Premium

Provincie Zuid-Holland steunt onderzoek naar getijdencentrale

Gedeputeerde Staten (GS) willen 2 ton subsidie beschikbaar stellen voor een Tidal Test Centre voor de getijdencentrale in de Brouwersdam. Het centrum moet uitzoeken welke techniek het meest geschikt is om de centrale te ontwikkelen.

Provinciale Staten beslissen in december over dit GS-besluit.De getijdencentrale kan meerdere doelen dienen. Zij kan niet alleen stroom leveren aan Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, ze dient ook de waterveiligheid en waterkwaliteit. Door de getijdencentrale in te zetten als pomp kan de capaciteit voor waterberging worden vergroot. Op dit moment heeft de waterkwaliteit in de Grevelingen te lijden onder zuurstofgebrek. Voor de getijdencentrale wordt een gat gemaakt in de Brouwersdam, waardoor de Grevelingen weer getij krijgt en het relatief stilstaande water wordt ververst.

Reageer op dit artikel